H4-mo-00 introductie 150.00KB

advertisement
Jullie hebben lef...

Welkom H4 M&O!
 Les 1
 31-08-2011
 Introductie
 lezen aantekeningen
bezien boek en werkboek
CEU Bart Ceulemans
  [email protected] 
 [email protected] 
 Lange Heerenstraat 17
4507 BA SCHOONDIJKE
 06 12 112 066
 0117 40 60 70
belangrijk
•
•
•
•
Respect
Eerlijkheid
Netheid (werken, lokaal,…)
Tijd voor leuk,
tijd voor niet-leuk
• Streng & Straf
Vak I
• Vak bedrijfseconomie /-kunde
– bedrijfsprocessen, administratie,
marketing, financiële sturing,
communicatie, management, organisatie
• Beroepsmogelijkheden
– Head, Hoofd bedrijfsvoering, Accountant,
Controller, Logistiek Manager,
Personeelsmanagement enz...
Vak II
• Praktisch geörienteerd!
• Kennis & vaardigheden:
– rekenvaardigheid (x • :  + – % Index mld.)
– analytisch vermogen
– secuur werken
– MS-Office (m.n. Excel en Word)
• Vmbo G met HA + / Vmbo T ~
• Profiel EM? Combi met EC gewenst...
Benodigd
•
•
•
•
•
Tekstboek (bruikleen)
Werkboek (bruikleen – niet in…)
Schrift (tip: losbladig)
Schrijfmateriaal met bijbehoren
Rekenmachine (grafisch)
• Spieken mag niet of toch…?
• Iets niet mee…?
Methodiek: de planner
• Kop
– uitval
– herhalen
– examenstof
• Lessen
– datum
– huiswerk
• Toets
Methodiek: de les
• Positie in leerproces: welke les
• Nieuwe theorie met voorbeelden
(klassikaal)
• Toepassen door uitwerken opdrachten
(ieder individueel)
• Controle op (huis-)werk
– antwoordenboekjes
– docent (registratie)
Methodiek: studeren
• Vat nieuwe stof in eigen woorden samen!
– Wat je niet begrijpt…
– Voor de toekomst…
• Leer voortdurend het nieuwe!
– Levert je later veel tijdwinst op…
– Herhalen kost minder dan steeds opnieuw…
• Voorbereiding examens
– Je hoeft niet te leren want…
– Oefenen, oefenen en nog eens...
Methodiek: overig
• Antwoordenboekje
– dupeer niet je studiegenoten
– dupeer niet jezelf (het gaat om vinden)
• Downloads
– via website school
– 05 Tweede Fase / Vakken / M&O / ...
• Email & extra les
– afspraak
– last minute
Top-3 fouten
• Kort door de bocht…
– alternatieven
– beslissingsvragen, argumenteren
• Niet “to-the-point”
– zwammen in de ruimte
– niet goed lezen
• Eigenwijs…
– niet opvolgen van opgave
– goed advies in de wind
– dat die ik wel op ‘t… (te laat)
Vaksectie Tweede Fase
• Economische disciplines
– (Algemene) Economie
– Management & Organisatie
• MAE - CEU
– samenwerking
– vakbegeleiding
• Opbouw
– inhoud op niveau...
– fouten kun/mag je maken...
Aan de slag…
• Email docent…
• Bezien planner…
– Het programma voor de eerste toets…
– Huiswerk...
Download