Dorps-DNA - Noordpeil

advertisement
Dorps-DNA
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
projectgebied Nieuwe kijk op oude dorpen
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
landschaps- en dorptypen
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
typen van dorpen; ieder een eigen identiteit en karakter
Dorps-DNA
Van ontwerpmethodiek naar..
opgave
methodiek
…..versterken en
ontwikkelen van
Dorps-DNA
conclusies
Dorps-DNA
opgave
methodiek
Dorpsvisie
Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
Dorpsarrangementen
conclusies
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
Dorps-DNA
opgave
Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf:
- vastleggen kwaliteiten van het dorp (dorps-DNA)
- vastleggen ambities van het dorp
methodiek
- ontwikkelingskansenkaart
- deelprojecten; integraal en gebiedsgericht
‘voortborduren op bestaande kwaliteit en identiteit’
conclusies
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
bewonersparticipatie
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
pilot Oudega (W)
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
gebieds-DNA pilot Oudega (W); water(streek)dorp
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
historie als basis
Dorps-DNA
opgave
Dorps-DNA is opgebouwd uit kwaliteitsdragers:
- blauwe dragers
water
- grijze dragers
wegen en paden
- groene dragers
openbare ruimte, lanen
- rode dragers
wonen, werken, recreatie
‘Kwaliteitsdragers bepalen de identiteit van de plek’
methodiek
conclusies
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
dorps-DNA pilot Oudega (W)
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
dijken, lanen, hagen: kwaliteitsdragers groen
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
vaarten, sloten, openbare oevers: kwaliteitsdragers blauw
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
smalle profielen, stegen en paden: kwaliteitsdragers grijs
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
lintbebouwing, materialisatie, oriëntatie: kwaliteitsdragers rood
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
ideeënsessie pilot Oudega (W)
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
ontwikkelingskansen
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
uitvoeringsprogramma op basis van ontwikkelingskansenkaart
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
stedenbouwkundig plan
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
huidige beeldkwaliteit
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
huidige beeldkwaliteit als inspiratie
Dorps-DNA
Randvoorwaarden:
• functie herkenbaar
opgave
• steen
• dakpannen
• hout
• 1-laag-met-kap
methodiek
conclusies
beeldkwaliteit brede school
Dorps-DNA
opgave
methodiek
conclusies
huidige situatie
Dorps-DNA
Krachtige
dorpskernen
conclusies
Britsum
kwaliteit in de kern
Dorps-DNA
Het dorpslandschap
als dorpsweiland
conclusies
Lekkum, Miedum en Snakkerburen
dorpslandschap (buffer)
Dorps-DNA
Multifunctionele
dorpen
conclusies
Easterein
functies in het dorp
Dorps-DNA
De rondweg als
tweede dorpsstraat
of als dorpsrand
conclusies
Warten
rondweg als 2e dorpsstraat
Dorps-DNA
Waterstructuren in
en om de dorpen
conclusies
Warten
waterstructuren in / rond het dorp
Dorps-DNA
Bedrijfserven als
dorpsentrees
conclusies
Easterein
bedrijfserven
Dorps-DNA
overkoepelende thema's vragen om integrale oplossingen
analyse
methodiek
Postzegelplannen met rood
als voornaamste element
Integrale planvorming met de
ontwikkeling van groen, blauw,
grijs en rood in dorpseigen
verhoudingen
conclusies
Dorps-DNA
toepassing in de Stadsregio
projectgebied Nieuwe kijk op dorpsplannen
Dorps-DNA
GEBIEDS-DNA
Aldtsjerk
Beetgum
Britsum
DORPS-DNA
Easterein
Lekkum,
Miedum en
Snakkerburen
Warten
ONTWIKKELINGSKANSEN
Nieuwe kijk op dorpsplannen - ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
Dorps-DNA
GEBIEDS-DNA
ontwikkelingskansen
DNA BOLSWARD
MASTERPLAN
Masterplan Bolsward aan de Lytse Marren
Dorps-DNA
ontwikkelingskansen
DNA BODEGRAVEN
stedenbouwkundige visie Bodegraven
Dorps-DNA
VERKAVELINGSTUDIE
DEFINITIEF ONTWERP
HAALBAARHEID
stedenbouwkundig plan Nijeveen
Dorps-DNA
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards