MULO-B Meetkunde Algemeen 1932

advertisement
MULO-B Meetkunde Algemeen 1933
(Tijd voor de drie vraagstukken 1 1 2 uur)
Opgave 1
Van ABC is gegeven  A, benevens de projectie van de zijde AB op de twee andere zijden.
Construeer deze driehoek.
Opgave 2
Vierhoek ABCD is een koordenvierhoek: E en F zijn de snijpunten der verlengden van de
overstaande zijden. Bewijs dat de lijn, die het snijpunt der deellijnen van de hoeken E en F
met het midden van EF verbindt, gelijk is aan 1 2 EF, en dat de hoek gevormd door deze
deellijnen 90o is.
Opgave 3
Een driehoek, waarvan de hoeken zich verhouden als 5, 4 en 3, is beschreven in een cirkel.
Druk de oppervlakte van deze driehoek uit in R.
Download