Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

advertisement
Opgave 1
In natuurlijke eenheden zijn h̄ en c gelijk aan 1 en dimensieloos. In natuurlijke
eenheden geldt 1 m = a J −1 en 1 GeV −1 = b f m. (f m staat voor
femtometer, ook wel fermi genoemd, en is gelijk aan 10−15 m).
Bereken a en b.
Opgave 2
Beschouw het waterstofatoom. De potentiële energie van het electron is
V = − α/r, α is dimensieloos en gelijk aan 1/137. De energie van het
electron in de eerste Bohrbaan is −13.6 eV .
Bepaal de potentiele energie van het electron in deze baan en bereken de
bijbehorende straal.
Opgave 3
Hoeveel gram protonen en neutronen moeten we fuseren tot deuteronen om
de hoeveelheid energie vrij te maken die nodig is om 1 l water van 200 C aan
de kook te brengen? (1 cal = 4.2 J).
Opgave 4
Beschouw 2 puntdeeltjes, massa m[GeV /c2 ], lading e (elementairlading).
Voor welke massa is de gravitationele aantrekking gelijk aan de electrische
afstoting?
Opgave 5
Beschouw een bundel deeltjes a, flux F (deeltjes per sec), die invalt op een
doelwit met dichtheid ρ gram/cm3 en lengte L [cm]. We beschouwen verstrooiing van a aan de protonen en neutronen van het doelwit. De werkzame
doorsnede is σ. Beredeneer dat
N = F ρLAσ
waar N het aantal botsingen per seconde en A het getal van Avogadro.
1
(1)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards