Werkblad Woordenschat Antwoorden

advertisement
Schip vol zieke mensen
Opgave 1
Welk woord hoort waar? Kijk naar de omschrijvingen en vind het verticale woord.
cruiseschip | serveren | passagiers | gigantisch | waarschijnlijk | tegelijk |
virus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ziekteverwekker
enorm
vermoedelijk
gelijktijdig
reizigers
groot zeevaartuig
bedienen
1 v i
2 g i g a n t
3 w a a r
r u s
i s c h
s c h i j n l i j k
4 t e g e l i j k
5 p a s s a g i e
6 c r u i s e s c h i p
7 s e r v e r e n
r
s
Het verticale woord is: s c h e p e n
Opgave 2
Welke woorden vormen met elkaar een samenstelling? Verbind!
vrij-------------------------------dag
cruise
schip
|
schelp
dieren
buik
griep
|
jacht
haven
schaal
dier
|
zeil
schip
droom
reis
|
hotel
gast
ziekte
kiem
|
bad
plaats
Opgave 3
Om deze gatentekst in te vullen, lees je eerst alinea 2.
Welk woord hoort waar? Let op: de betekenis van de tekst moet gelijk blijven.
aan | voedsel | onwel | mogelijk | gegeten | denken | bevindt
M o g e l i j k zijn de mensen o n w e l geworden door het v o e d s e l .
Het virus dat uitbrak, b e v i n d t zich vaak in schaaldieren en schelpdieren. Te
d e n k e n valt a a n kreeft, garnalen, mosselen en oesters. Dat wordt
veel g e g e t e n op cruiseschepen.
Opgave 4
Welke woorden horen bij elkaar? Dat zijn synoniemen. Verbind!
probleem-----------------------moeilijkheid---------------------------- vraagstuk
cruiseschip
passagiersschip
pleziervaartuig
serveren
opdienen
voorschotelen
passagier
opvarende
inzittende
gigantisch
immens
reusachtig
waarschijnlijk
denkelijk
aannemelijk
tegelijk
gezamenlijk
samen
virus
ziekmaker
computerprobleem
Opgave 5
De trappen van vergelijking.
Vul onderstaand schema in. Kijk goed naar het voorbeeld.
stellende trap
mooi
vergrotende trap
mooier
overtreffende trap
mooist
goed
beter
best
veel
meer
meest
weinig
minder
minst
graag
liever
liefst
verbaasd
meer verbaasd
meest verbaasd
moe
meer moe
meest moe
Opgave 6
Er bestaan spreekwoorden en uitdrukkingen met het woord ‘last’.
Zet de letter achter het spreekwoord op de juiste plaats en vind het verborgen woord.
hij heeft last van het appelmannetje (i) | Leiden is in last (a) | iemand iets ten
laste leggen (d) | stel de last af op de kracht van de kameel (r) | gasten zijn
lasten (e) | last van je blinde vlek hebben (r) | geen lusten zonder lasten (e)
d
i
a
r
r
e
e
een persoon beschuldigen
hij is ziek omdat hij teveel gegeten heeft
er zijn moeilijkheden
stel geen eisen die voor de ander niet uit te voeren zijn
de werkelijke situatie niet willen zien
wie het leuke wil beleven, moet het onaangename ook accepteren
visite die te lang blijft, wordt irritant
Het verborgen woord is: d i a r r e e
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards