Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het

advertisement
Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugsbeleid in
België, in de sector gezondheid
Onderzoeksproject DR/13 (Onderzoeksactie DR)
Beschrijving - Documentatie
Personen :

Prof. dr. ANNEMANS Lieven Universiteit Gent (RUG)
Betoelaagde Belgische partner
Duur: 1/12/2003-30/6/2004
Beschrijving :
DOELSTELLING
Uitwerken van een methodiek die toelaat het drugsbeleid in België (enkel op het
domein gezondheidszorg) op een wetenschappelijk en objectieve wijze te kunnen
evalueren aan de hand van een aantal criteria.
De specifieke onderdelen van dit project zijn:
A Nagaan welke criteria op Internationaal Europees vlak gehanteerd worden ter
evaluatie van het drugbeleid (Internationaal, EU, plus een aantal Europese
kernlanden)
B Deze criteria worden getoetst aan de hand van interviews met Internationale en
Belgische experts inzake de aanpak van de drugsproblematiek in de sector
gezondheidszorg.
C Nagaan welke criteria gehanteerd worden voor de evaluatie van het beleid inzake
andere verslavingsziekten (alcohol) en inzake andere belangrijke mentale ziekten
zoals depressie en schizofrenie.
D Voorstel van een uitgebreide lijst van mogelijke criteria, en de wijze waarop ze
dienen toegepast te worden.
E Na toetsing – o.a. op basis van interview met Belgische experts – formuleren van
een methodiek betreffende de evaluatie van het drugsbeleid, met inbegrip van
criteria, de wijze waarop deze moeten worden geëvalueerd, en de nodige
datacollectie opdat deze criteria kunnen toegepast worden.
Documentatie :
Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in
de sector gezondheid : eindrapport Brussel : Federaal wetenschapsbeleid,
2004 (SP1376)
[Om te downloaden]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards