Info-A4 over ZOEKEN, praktische methode voor het gesprek, versie

advertisement
Info-A4 over ZOEKEN, praktische methode voor het gesprek, versie januari 2014
-
ZOEKEN is een praktische gespreksmethodiek voor vraagverheldering en
empowerment
De letters van ZOEKEN staan voor “Zicht Op Eigen Kracht En Netwerk”
ZOEKEN sluit naadloos bij de visie van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
ZOEKEN is ontwikkeld in 2011 en doorontwikkeld in 2013
Haags ZOEKEN is sinds eind 2013 de gemeenschappelijke ‘taal’ in de i-Shops Xtra Den Haag
ZOEKEN is in december 2013 uitgebreid met een Werkboek VINDEN 2.0 (Factsheet en Toolkit)
VINDEN staat voor Voorbeelden, Instrumenten, Nieuwsgierigheid, DOEN!, Ervaringen en Naslagmateriaal
Zie voor meer informatie de site van opsteller Ina Mouris, www.methodiekzoeken.nl
1. Waarom een methodiek ZOEKEN, gericht op Vraagverheldering en Empowerment?
Mede ingegeven door de tijdgeest, met ontwikkelingen als WMO, Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
Het gaat om het faciliteren van het proces van kantelen van ‘zorgen voor …..’naar ‘ zorgen dat……’
ZOEKEN is het voertuig om dit proces van Kantelen in het gesprek , met 3 belangrijke vertrekpunten:
1. inzet is het vraag- en kansgedreven kijken naar de totale leefwereld van de klant;
2. gericht zijn op meerwaarde van eigen kracht en netwerk (niet alleen als antwoord op bezuinigingen!);
3. het gesprek is een actief samenspel tussen dienstverlener en klant, met de klant aan het roer
2. Hoe werkt methodiek ZOEKEN?
ZOEKEN brengt - als Denkkader en gesprekmethodiek - in het klantgesprek 3 fasen aan:
Fase 1 Breed Empowerend Vraagverhelderen: In kaart brengen situatie op leefgebieden, Eigen Kracht en Netwerk
Fase 2 Analyseren: Nagaan welke betekenis & prioriteiten de klant geeft aan zijn eigen situatie
Fase 3. Actieplanning: Bespreken wie wat gaat doen in de ‘Wmo-lijn’: klant, netwerk, informeel& professioneel
3. Welke hulpmiddelen kent de methodiek Vraagverheldering en Empowerment o.a.?
- Matrix met de 9 vakken, de 8 leefgebieden met in het midden het vak van Eigen Kracht en netwerk
- de Toolkit ZOEKEN - VINDEN 2.0, gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam
- Instructiefilmpjes e-learning Haags ZOEKEN, gemaakt in opdracht van Xtra Den Haag
- Instructieformat Casusbespreking voor sociale wijkteams
- Trainingen ZOEKEN die Mouris Projecten Bureau verzorgd i.s.m. trainer/acteur Kees van Loenen
4. Essentie werken met ZOEKEN : visie & kennis, attitude & werkwijze
1. Klant blijft eigenaar van diens problematiek, betekenis van de klant is leidend, inzet professional is gericht op
duurzame hulpverlening. Geschikte attitude van de gespreksvoerder: nieuwsgierig zijn, open gesprekshouding,
inzet diverse gesprekstechnieken, eigen referentiekader parkeren en klant uitnodigen actief mee te denken.
2. Het is belangrijk goed te kunnen verwoorden wat het belang van eigen kracht en netwerk voor de klant is:
wat lost dit op? Citaat deelnemer training ZOEKEN: “Je wordt gelukkig van grip op je eigen leven, omdat dit je
gevoel van eigenwaarde vergroot en je er positieve energie van krijgt. Dit maakt dat je meer draagkracht
hebt voor zaken die niet of slecht oplosbaar zijn”.
5. Wie o.a. werken nu met ZOEKEN?
o De i-Shops/Participatiecentra van stichting MOOI en VOOR Welzijn in de gemeente Den Haag
o Medewerkers sociaal domein gemeenten Nijkerk, Pijnacker, Zaanstad en Krimpen aan den IJssel
o De 14 VraagWijzers in Rotterdam, verspreid over alle deelgemeenten/gebiedscommisies
o Wijkteams Deelgemeente Noord Rotterdam
6. Wat levert het op? Geluiden van gebruikers:
• Compacte, complete, overzichtelijke en heldere methodiek, ook voor de klant, zeker niet onbelangrijk…….
• Het helpt om anders te leren kijken, naar eigen kracht en netwerk, naar gezamenlijke arrangementen
• Duurzame oplossingen komen beter in beeld, omdat de problematiek duidelijker op tafel komt
• Er zit meer in mensen dan je in eerste instantie denkt, omdat ZOEKEN kans- en krachtgericht werkt
• Hoe meer je van een klant hoort, hoe meer mogelijkheden om de eigen kracht van de klant ‘te pakken’
Download