Beweeg je brein! - Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg

advertisement
Beweeg je brein!
Conditietraining voor de hersenen
Methodiek rond cognitieve stimulatie en bewegen voor ouderen
Rust roest
Als we ouder worden komt het steeds vaker voor dat we niet snel op de naam van iemand
kunnen komen. In een gesprek weten we opeens niet meer hoe de plant heet die ieder
voorjaar zo mooi bloeit. Gelukkig schiet ons de naam een kwartiertje later wel weer te
binnen. Maar het is een feit: het ouder worden heeft gevolgen voor het functioneren van
ons brein.
Maar toch hoeven we ons daar niet zomaar bij neer te leggen. Ons brein is flexibel. Het kan
zich aanpassen en is makkelijk te verbeteren en te maximaliseren.
De methodiek Beweeg je Brein!
De methodiek Beweeg je Brein! geeft handvatten om ouderen te stimuleren te bewegen en
hun hersenen te trainen. Verschillende soorten oefeningen worden gecombineerd om
meerdere hersenfuncties te prikkelen:
Geheugen
Aandacht
Concentratie
Motoriek
Taal
Rekenen
Redeneervermogen/het vermogen om logische oplossingen te zoeken
Ruimtelijk inzicht en oriëntatievermogen
Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd met behulp van muziek met wisselende ritmes
en veel beweging. Daardoor ontstaat een ongedwongen sfeer vol activiteit en energie. De
interactie tussen lichamelijke- intellectuele- en emotionele aspecten staat centraal.
Het is mogelijk in de training verschillende moeilijkheidsgraden in te bouwen, zodat je als
begeleider/ster goed kan aansluiten op het niveau en de interesses van de deelnemers. De
nadruk ligt bovendien op ‘samen doen’.
Het werken in groepen
De methodiek Beweeg je Brein! gaat uit van een groepsgewijze aanpak. De deelnemers
delen ervaringen met elkaar en vinden herkenning. Samen actief zijn stimuleert en biedt
plezier. Het werken in de groep daagt uit tot een actieve houding en inspireert.
Positieve effecten
Veroudering van de hersenen kunnen we niet tegenhouden. Maar we kunnen de
veroudering wel vertragen en bovendien onze hersenen trainen om zich aan te passen. We
kunnen capaciteiten stimuleren die we misschien tot nu toe niet aangesproken hebben.
Door te leren beter en sneller waar te nemen kunnen we ook beter en sneller onthouden en
daarmee ook beter en sneller problemen oplossen.
De combinatie van bewegen en cognitieve stimulatie (prikkeling van de verstandelijke
processen) heeft tal van gunstige effecten:
Versterking van het geloof in eigen kunnen
Versterking van zelf geplande activiteiten in het dagelijks leven
Behoud/versterking van zelfstandigheid en onafhankelijkheid
(Opnieuw) ontdekken van het plezier in bewegen
Vermindering van slaapproblemen
Vermindering van lichamelijke klachten
Vermindering van mentale klachten
Plezier met elkaar!
Speciaal voor oudere migranten
De methodiek Beweeg je Brein! is om verschillende redenen bijzonder geschikt voor oudere
migranten:
De herkenbaarheid is groot. De muziek en de onderwerpen kunnen naar behoefte en
naar de belevingswereld van de deelnemers worden aangepast; daarmee hebben
ouderen zelf een inbreng.
De methodiek is goed toepasbaar in (cultuursensitieve) dagopvangprojecten en
ontmoetingsactiviteiten, zowel in zorgcentra als in buurtcentra.
De methodiek is beperkt zich niet tot taal alleen en biedt daardoor iedereen de
mogelijkheid om mee te doen.
De groepsgewijze aanpak sluit goed aan bij de sterke behoefte aan onderlinge
ontmoeting van oudere migranten.
Laura Kerszenblat
Beweeg je Brein! is ontwikkeld door Laura Kerszenblat, bewegingswetenschapper en trainer.
Laura is afkomstig uit Argentinië. Ze is gespecialiseerd in groepsdynamica en
teambuildingsactiviteiten.
Het NOOM
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, landelijk samenwerkingsverband van
Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Zuid-Europese, Caribische, Molukse en Chinese ouderen,
heeft dankzij de NUZO Stimuleringsprijs de kans gekregen om de methodiek van Kerszenblat
toegankelijk te maken voor vrijwilligers die werken met oudere migranten. De aanpak is
verder uitgetest en er is een introductiefilm geproduceerd. Vrijwilligers zijn getraind in de
theorie en basiselementen van de methodiek. Ook hebben zij geleerd zelf oefeningen en
werkvormen te maken die aansluiten op de interesses en behoeften van de eigen groep.
De introductiefilm is te zien via internet: https://vimeo.com/37170084
De handleiding is beschikbaar voor vrijwilligers die een training hebben gevolgd.
Voor meer informatie:
NOOM
Yvonne Heygele
T 06 133 54 327
E [email protected]
W www.netwerknoom.nl
Laura Kerszenblat Events
Laura Kerszenblat
T 075 6210864 / 06 422 88 145
E [email protected]
W www.kerszenblatevents.com
Download