(mantel)zorg voor oudere migranten met psychische klachten - i-Psy

advertisement
Mijn ouders worden
vergeetachtig.
Is dit nu dementie?
Ik wil terug naar mijn land
van herkomst maar mijn
vrouw niet. Dit zorgt voor
spanning in ons huwelijk
Wilt u meer informatie over deze onderwerpen en het
hulpaanbod dat beschikbaar is?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst
(mantel)zorg voor oudere migranten
met psychische klachten
12 november 2014
Deskundigen geven informatie over geestelijke gezondheidsproblemen van oudere migranten en de
psychische belasting van hun mantelzorgers. Geheugenproblemen, dementie, somberheid, en
specifieke migrantenthema’s zoals het ‘terugkeerdilemma’ en de ‘zorgplicht’ zijn onderwerpen die
aan bod komen. U wordt geïnformeerd over het behandelaanbod en de nieuwe poli ‘oudere
migranten’ van i-psy en Parnassia.
Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor
oudere migranten en hun
kinderen/ mantelzorgers. Ook
professionals zijn van harte welkom.
Locatie
Meer informatie:
12 november 2014
www.i-psy.nl
19.30 - 21.00 (inloop vanaf 19.00)
Riviervismarkt 2 (bij PEP Den Haag)
Aanmelden voor bijeenkomst:
Stuur een mail naar [email protected]
Download