PIOT - SEL GOAL

advertisement
PIOT
Psychotherapeutische
Interventies voor
Ouderen in de thuissituatie met
Trajectbegeleiding
Een mooie oude dag…
… maar ook schaduwzijden
In elke fase van ons leven kunnen we geconfronteerd
worden met emotionele thema’s, ook ouderen
kunnen te kampen hebben met mentale problemen
of zorgen…
Bijvoorbeeld: angst, depressie, rouw, relationele
problemen, dementie, fysieke klachten, opname van
de partner, eenzaamheid, …
PIOT: waar komt het vandaan?
Samenwerking tussen verschillende thuiszorgpartners (“eerste lijn”) en geestelijke
gezondheidszorg (“tweede lijn”)
Eerste lijn








SEL/GDT vzw Goal
Dienst Maatschappelijk Werk CM
Ziekenzorg CM
Woonzorgcentra St. Alexius, St. Margaretha, Vogelzang, Ed. Remy
Wit-Gele-Kruis
Landelijke Thuiszorg
Thuiszorgdiensten van OCMW
Familiehulp
Tweede lijn
 Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt
 Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost
Voor wie?
Ouderen: zestigplussers die zelfstandig thuis of in een
serviceflat verblijven
• Die niet meer tot aan een CGG geraken
• Die zelf een vraag hebben naar gesprekken
 Anders dan een babbel met een vriend(in) of
vrijwilliger
 Echt nadenken, samen met een therapeut, over wat
je zelf kan veranderen om anders met je leven om te
gaan
Voor wie?
Er hoeft geen diagnose door een arts gesteld te zijn, het voornaamste
is dat de persoon last heeft van psychische klachten en hier met
iemand over wil praten.
Mensen met een reeds (lang) bestaand of zich ontwikkelend
probleem/zorgen.
Mensen met een complexe zorgvraag (dus niet enkel nood aan
psychische ondersteuning maar ook nood aan verpleging, kinesist,
gezinszorg e.d.).
Wat doen we?
Ondersteunende gesprekken aan huis,opdat ook mensen met
beperkte mobiliteit, ziekte enz. in aanmerking komen.
 Hoeveel gesprekken? Geen maximum, gemiddeld 10
 Hoe vaak? Maximum 1x per week, minimum 1x per maand
 Hoe lang? Een uur (of minder indien gewenst)
 Wanneer? Op werkdagen en overdag
 Met wie? Met de oudere, maar eventueel ook met
mantelzorgers, familieleden, …
Wat doen we niet?
• Praktische zaken opnemen (brood meebrengen, brief op
de post doen)
• Een vergoeding vragen 
• We worden volledig gesubsidieerd door RIZIV
• We hoeven geen winst te maken
• We willen niemand uitsluiten
Waar gaat het over?
Dit kan je samen met de therapeut bepalen en is voor
iedereen anders.
Bijvoorbeeld:
 Rouwverwerking
 Samen zoeken naar het opnieuw invullen en zin geven van
het leven (na verlies)
 Hoe omgaan met angsten
 Hoe omgaan met fysieke achteruitgang, afhankelijkheid
Maar ook: je hart luchten over alledaagse dingen die mensen
bezig houden (examens van de kleinkinderen, verhuis van de
buurvrouw, werk van de kinderen, …)
Koppelgesprekken
Bijvoorbeeld voor partners/mantelzorgers:
 Hoe omgaan met ziekte, verdriet, woede, …
 Zorgen voor de partner – wegwijs maken in ziektebeelden
 Ondersteuning bij de zwaarte van de zorgen die de partner op
zich neemt
 Rouwverwerking
 Grenzen stellen in het opnemen van de zorg, voor jezelf
zorgen
Wat willen we bereiken?
• Verminderen van psychische klachten
• Verhogen van levenskwaliteit
• Een langer zelfstandig verblijf thuis
• Betaalbare en kwalitatieve ouderenzorg, ‘zorg op maat’
• De draagkracht van de mantelzorger in stand houden
• De positieve gevolgen van de zorg die de mantelzorger
verleent, in stand houden
Verloop
• Iedereen kan een aanvraag doen (oudere zelf, mantelzorger,
verpleegkundige, huisarts, sociale dienst ziekenhuis, …)
• Telefoontje van de coördinator
• Kennismakingsgesprek
•
•
•
•
Screening (nagaan of de oudere in aanmerking komt)
Meer informatie over het aanbod
Bekijken van vraag en verwachtingen
Overlopen vragenlijsten (BelRAI)
• Opstart ondersteunde gesprekken aan huis
Verloop
• Zorgoverleg indien nodig
• Een samenkomst van alle relevante zorgverleners, oudere en
mantelzorgers
• Om taakafspraken te maken en de zorg op elkaar af te stemmen
• Opvolging door casemanager
• Aanspreekpunt voor iedereen
• Volgt de situatie op
• Houdt de wensen van de oudere in het achterhoofd en helpt mee
deze voorop te stellen in het uitwerken van zorgplan
Meer informatie
Meer informatie kan u bekomen via:
• De folder
• www.projectpiot.be
• Veerle Van Vlierberghe, projectcoördinator en casemanager
Dienst Zorg & Projecten CM
Platte-Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
016 35 27 56
[email protected]
(ook niet CM-leden komen in aanmerking)
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen? Bedenkingen?
Download