vuurverbranding bij ouderen

advertisement
VUURVERBRANDING BIJ
OUDEREN
Sonja Scholten
Brandwondenarts
Martini Ziekenhuis Groningen
De oudere patiënt: geriatrie of vitale oudere?
• Eén of meerdere ziekten hebben.
• Weinig sociale contacten hebben.
• Afhankelijk zijn van zorg.
Vrouw, 92 jaar, vuurverbranding
Voorgeschiedenis
Medicatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1971 hyperthyreoïdie, subtotale
stumectomie
1975 varicesoperatie links
1986 ulcus duodeni
2004 atriumfibrilleren (eerst paroxysmaal,
sinds 2007 permanent)
2005 CVA, carotis stenose links (70%)
2007 cataract operatie links
2007 PTCA met stentplaatsing
2008 COPD
2008 3e graads AV-block, pacemaker
implantatie type DDD/R
2009 PCI, plaatsing bare metal stent in
proximale LAD en distal CX
2009 decompensatio cordis en hartfalen
spironolacton 1 dd 25 mg
bisoprololfumaraat 1 dd 5 mg
mono cedocard retard 1 dd 50 mg
omeprazol 1 dd 20 mg
simvastatine 1 dd 40 mg
sifrol 3-4 dd 0,125 mg
lormetazepam mylan 1 dd 2 mg
furosemide 3 dd 40 mg
microlax klysma 5 ml 1 dd 1
quinapril 1 dd 10 mg
mprotiline 2 dd 25 mg
lanoxin 1 dd 0,125 mg
sintrom volgens schema
IS ER EEN TOENAME VAN
VUURVERBRANDINGEN BIJ
OUDEREN?
Opname patiënten >70 jaar (n=83)
Oorzaak van de brandwonden
Totaal verbrand lichaamsoppervlak (%)
Totaal verbrand oppervlak in relatie tot oorzaak
LEEFTIJD + TVLO
>100 
REËLE KANS OP OVERLIJDEN
Percentage verbrand lichaamsoppervlak per
leeftijdscategorie
De oudere patiënt
• Dunnere huid
• Verminderde perifere circulatie
• Verminderd vermogen tot herstel
Huidtransplantatie
Outcome
Outcome per leeftijdscategorie
Outcome in relatie tot percentage verbranding
Casus
•
•
•
•
Man, 89 jaar
Woont in verpleeghuis
Opsteken sigaretje
Vuurverbranding, TVLO 39%
Geriatrie
• verwevenheid van medische-biologische, psychische en sociale
factoren
• multipele pathologie
• polyfarmacie
• atypische presentatie van ziekten
• verminderde reservefunctie
• interindividuele variatie
Behandeling van de oudere patiënt
•
•
•
•
•
•
•
Goede wondbehandeling
Preventie van infectie en sepsis
Goede voedingstoestand
Bijkomende aandoeningen goed behandelen
Vroeg mobiliseren en activeren
Voorkomen van Delier
Dagschema
Casus 1
•
•
•
•
Man, 75 jaar
Voorgeschiedenis o.a. Parkinson
Vuurverbranding
TVLO 28.5%
Casus 2
•
•
•
•
•
Man, 70 jaar
Multi-CVA’s
Vuurverbranding bij koken
Werd volgende dag opgemerkt door zoon
TVLO 6%
Casus 3
• Man, 92 jaar
• Vuurverbranding 4%
• 5 dagen later naar huisarts
Casus 4
• Man, 90 jaar
• Kwam met kleding tegen halogeenlampje
• Vuurverbranding TVLO 6%
Casus
• Man, 75 jaar
• Wilde tuinafval verbranden
• Vuurverbranding, TVLO 17%
Casus 4
•
•
•
•
Vrouw, 81 jaar
Brand in snackbar met rookontwikkeling
Inhalatieletsel
Geen brandwonden
Conclusie vuurverbranding bij de oudere patiënt (1)
• Kwetsbare groep
• Diepe brandwonden
• Langdurige opname
Conclusie vuurverbranding bij de oudere patiënt (2)
• Mortaliteit laag
• 75% van de patiënten gaat uiteindelijk weer naar huis
• !! Zijn blij dat ze het overleefd hebben!!
Dank voor uw aandacht!
Download