Dia 1

advertisement
10 tips
een cultuur van levenslang leren
6 Creëer
en optimaliseer de doorstroom van
talent.
Evalueer regelmatig de vaardigheden en attitude van
uw mensen om na te gaan of hun persoonlijke
ontwikkelingsplan bijsturing vereist. Doe dat met
aandacht voor de mix van vaardigheden, interesses
en levensstijlen en denk tijdig aan herscholing zodat
niemands competenties voorbijgestreefd geraken.
voor een strategische aanpak
van de vergrijzing
1
Analyseer de samenstelling van uw
personeelsbestand.
Start met een demografische analyse van uw
huidige team om na te gaan welke medewerkers
de pensioenleeftijd naderen. Spoor mogelijke
personeelstekorten op en breng de impact ervan
op uw business in kaart. Ga met deze info aan
de slag om gerichte strategieën uit te werken
voor de rekrutering, retentie en ontwikkeling van
personeel in uw sleutelfuncties.
2
3
Handel correct en met aandacht
voor gelijkheid.
Aanvaard de diversiteit van uw team en
behandel al uw medewerkers op gelijke voet.
Krijgen oudere werknemers bijvoorbeeld wel
dezelfde opleidingskansen als hun jongere
collega’s?
Behandel oudere werknemers met
respect en geef hen het gevoel dat
ze in uw team thuishoren.
4
Vind de medewerkers die u zoekt en
lever inspanningen om hen te
houden.
8
9
De tweede helft van iemands leven plannen moet
met evenveel zorg gebeuren als de eerste. Bied uw
oudere werknemers inzicht in hun opties,
vaardigheden en eigenschappen, en vooral in de
manier waarop ze gemotiveerd kunnen blijven.
Breng een mentaliteitswijziging
tot stand.
Werk samen met de bevoegde nationale en lokale
overheden om een verandering op gang te brengen.
Reik hen ideeën aan rond incentives en gunstige
regimes op het vlak van belastingen en sociale
voordelen.
Help uw werknemers om de juiste
beslissingen te nemen.
Ontwikkel een pensioenvoorbereidend
beslissingsproces om uw oudere werknemers te
begeleiden bij hun carrièreplanning. Afhankelijk van
hun keuze kunt u dan tijdig voor hen op zoek naar de
meest geschikte functie, of u kunt hen efficiënt
ondersteunen bij de voorbereiding van hun pensioen.
Garandeer een efficiënte
kennisoverdracht.
10
Laat waardevolle kennis niet verloren gaan. Maak
werk van successieplanning en zorg ervoor dat
oudere werknemers hun opvolgers voldoende
opleiden. Waarom bijvoorbeeld geen pool van
gepensioneerde werknemers aanleggen die
seminaries en projectondersteuning geven?
Heb begrip voor de veranderende prioriteiten
van oudere werknemers en houd daar rekening
mee in uw rekruterings- en retentiestrategieën.
Medewerkers van middelbare leeftijd hebben
vaak andere bekommernissen, zoals de zorg
voor familieleden. Ze zullen bereid zijn om
langer te blijven werken als ze toegang krijgen
tot flexibele, deeltijdse jobs.
Herzie de inhoud van uw functies.
5
U biedt oudere werknemers het best een
uitgebreide waaier van tewerkstellingsopties
aan. Waarom zouden ze bijvoorbeeld niet op
projectbasis aan de slag gaan? Herzie de
jobinhoud op basis van taken en competenties.
Probeer voltijdse banen om te zetten in
deeltijdse zonder aan productiviteit, kwaliteit en
continuïteit in te boeten.
Lees ook de
Manpower White Paper!
Over dit onderwerp publiceerde Manpower
een uitvoerig gedocumenteerde white paper
met tal van, trends, en adviezen.
Download het witboek op het Manpower
Knowledge Center
http://knowledgecenter.manpower;be
© 2011, Manpower Belgium, Louizalaan 523, 1050 Brussel. Alle rechten voorbehouden.
Behandel oudere werknemers net als uw andere
medewerkers met respect voor de persoon.
Geef hen het gevoel dat ze in uw team
thuishoren en dat ze een belangrijke bijdrage
leveren. Zo motiveert u hen om zich actief te
blijven inzetten.
7
Wijs de weg naar de juiste
levenskeuzes.
Download