PowerPoint-presentatie

advertisement
Regionale werkconferentie Samen Sterk voor Mantelzorg
Hoofddoel: Mantelzorgers voelen zich gesteund door hun (informele) netwerk
Samen omarmen we de werkwijze om het netwerk rondom mantelzorger en zorgvrager te versterken, waarbij de professional
een faciliterende rol heeft.
Iedereen gaat naar huis met concrete handvaten om hun ingezette weg naar transformatie verder vorm te geven op de werkvloer
en bij de mensen thuis.
Doelgroep: Zij die mensen enthousiast kunnen maken in een organisatie;
Directies, beleidsmedewerkers, professionals van zorg/maatschappelijke instellingen en coördinatoren Sociale Teams/Wmo
Programma

17.00 – 18.00 uur Plenair deel: Wat is nu echt de meerwaarde voor mensen, organisaties en zorgprofessionals van
netwerkversterking in de praktijk?

18.00 – 18.45 uur Dinerbuffet

18.45 – 19.45 uur Opdracht in subgroepen: Hoe zorgen we dat onze zorgprofessionals netwerkversterking als werkwijze
(verder) gaan omarmen?

19.45 – 20.30 uur Plenaire deel: We delen onze plannen en inventariseren de behoeften. Hoe richten we samen het
vervolgtraject in?
Uitvoering Regionaal Programma Mantelzorg Regio AV
In opdracht van de wethouders Sociaal Domein van de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Vervolg op regionale conferentie ‘Mantelzorger in beeld’ begin 2016
Programmacoördinatie
 Saskia Smeenk, directeur SamenDoen;
 Telma Vos, directeur MEE /Mantelzorg en vrijwilligers
 Mariëlle van Tetrode, beleidsmedewerker Gorinchem
 Odette Remmers, beleidsmedewerker Zederik
Actiepunten Regionaal Programma Mantelzorg
1. Ontwikkel gezamenlijke werkwijze;
2. Werving van meer (zorg)vrijwilligers;
3. Stimuleer scholing;
4. Meer bekendheid mantelzorg en het ondersteuningsaanbod.
Behoeften mantelzorgers regio AV o.b.v. de persona aanpak
1. De mantelzorger z.s.m. in beeld;
2. Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken;
3. Diversiteit in respijtmogelijkheden;
4. Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg.
Aantal mantelzorgers en overbelasting in de regio AV
Gemeente
Inwoners Inwoners
aantal aantal 18 jr of
ouder
Aantal
Mantel-zorgers Mantelmantelzorgers 18 die lang of
zorgers die
jr of ouder
intensief zorgen lang en
intensief
zorgen
Zwaar- of
overbelaste
mantelzorgers
Giessenlanden
14.411
11.529
3.055
2.306
968
397
Gorinchem
34.554
27.643
7.325
5.529
2.322
952
Leerdam
20.732
16.586
4.395
3.317
1.393
571
Zederik
13.399
10.719
2.841
2.144
900
369
Molenwaard
29061
23248
6160
4649
1953
801
Bron: MEZZO https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/thema-s/cijfers-informelezorg/mantelzorg-in-cijfers/aantalmantelzorgers-per-gemeente
Aantal (overbelaste) mantelzorgers zal de komende jaren stijgen!
Onze gezamenlijke opgave
Hoe kunnen we zorgdragen voor behoud en verbetering van kwaliteit van leven bij mantelzorgers en
tegelijk ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft?
Onze gezamenlijke werkwijze “Versterken informele zorg”

We gunnen elke mantelzorger en cliënt een betrokken, actief en deskundig (informeel) netwerk;

De spilmantelzorger(s) en cliënt hebben
 De regie over het netwerk
 Een professional als aanspreekpunt, opleiding en verbinding met het professionele netwerk

Een (informeel) netwerk kan worden aangevuld met zorgvrijwilligers;

De spilmantelzorger en cliënt voelen zich gesteund en kunnen de zorg (goed) aan.
Onze gezamenlijke aanpak
• Kanteling bij alle professionals: netwerk versterken zodat zij informele zorg en begeleiding
kunnen geven i.p.v zelf doen
• Steun en aanpak vanuit directie en management
• Facilitering door gemeenten
• Samen Mee Doen
Positieve Gezondheid
Antje : “Doordat ik
ondersteund ben in het
aangaan van het gesprek
met mijn familie en
vrienden, heb ik hen
kunnen uitleggen wat er
speelt met mijn
kinderen. Hierdoor
ervaar ik veel meer
begrip en steun. Dit
maakt het voor mij een
stuk makkelijker.”
Sofia : “Vanuit mijn
netwerk zijn er nu een
aantal mensen die
regeltaken van mij
hebben overgenomen.
Hierdoor heb ik veel
energie over, waardoor
ik meer aandacht aan
mijn man Hans kan
geven en hier ook weer
van kan genieten.”
Lars: “Ik heb aan kunnen
geven wat ik nodig heb.
Hierdoor heb ik nu op
school één
contactpersoon. Een
appje naar hem is genoeg.
Hij zorgt dat de juiste
informatie bij iedereen
terecht komt die het moet
weten. Ik hoef hierdoor
niet steeds mijn verhaal
vertellen.”
Vooroordelen netwerkversterking
• Veel mensen hebben geen netwerk
• De kinderen hebben het veel te druk
• Ik ga toch niet als een kleuter op een flap tekenen
• Het netwerk is al overbelast
• Daar heb ik geen tijd voor
• Zeker weer een nieuwe manier om te bezuinigingen
• Zo’n traject duurt echt veel te lang
• De problematiek is veel te zwaar om dit zo op te pakken
• Mensen willen echt niet hun problemen delen met hun vrienden en familie
Opdracht in subgroepen “Netwerkversterking implementeren”
•
•
•
•
•
Schaalvraag
Wat gaat er goed
Wat kan beter
Wat is nodig om te komen tot een plan
Wat is je voornemen
Download