presentatie

advertisement
Angèle van Kasteren
Coördinator CIZOP
Wist u dat …
* Meer dan 1,7 miljoen mensen in
Nederland mantelzorg geven
* Meer dan 500.000 mensen aangesloten
zijn bij een vrijwilligersorganisatie
* 80% van alle zorg onbetaalde
(mantel-)zorg is
* Bijna iedereen er ooit mee te maken krijgt
( www.mezzo.nl)
Wat hebben mantelzorgers nodig?





Erkenning en herkenning
Respijtzorg
Continuïteit
Betrouwbaarheid
Luisterend oor
Steunpunten mantelzorg

Informatie en advies
–

Praktische steun
–
–

Individueel op maat
Formularia
Weg wijs maken
Emotionele ondersteuning
–
luisterend oor
Steunpunten mantelzorg

Educatie
–
–

Mantelzorg en dementie
Assertiviteit
Mantelzorgmakelaar
–
PGB
Ketenzorg

Samenwerking in de regio Parkstad
–
–
–

Netwerk Informele Steun in Parkstad
Verbinding met VWC in netwerken
Samenwerkingsproject ‘netwerkcoach jonge
mantelzorgers’
Respijtzorg
–
–
Vrijwilliger thuis
Respijtzorgarrangementen
Hoe vinden we vrijwilligers?


Mond op mond reclame
Andere vorm van werven:
–
–
–


wat betekent dit werk voor jezelf?
wat staat er tegenover?
wat betekent dit voor je eigen autonomie en
participatie?
Scholen / verenigingen / wijk-leerbedrijf
Probleem: continuïteit!
Ruggesteun vrijwilligers

Werving- en selectiebeleid
–
–

competentieprofiel
verplichte introductietraining
Wijkbijeenkomsten
–
–
verbinding met organisatie en met elkaar
intervisiebijeenkomst
Ruggesteun vrijwilligers

Scholing en training
–
–
–
–
–
Afstand / nabijheid
Discretie
Communicatie
Ziektebeelden
Rechten en plichten
Verbindende rol VWC’s



Vertrekken vanuit de regionale cultuur
Verbinden van beschikbare vrijwilligers
vanuit de organisaties (voorbeeld
Durpswinkel in Simpelveld)
Verbinden van buurthulpinitiatieven
Vragen?
Download