Bijlage 1: artikel voor focus

advertisement
Gemeente Venlo voor Mantelzorg.
Mantelzorgvriendelijk bedrijf
Op 10 november heeft onze organisatie een officiële erkenning als “mantelzorgvriendelijk
bedrijf” ontvangen.
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of naaste vrienden. Het gaat bij
mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.
Mantelzorg in Nederland
De overheid vindt dat bedrijven meer rekening moeten houden met werkende mantelzorgers.
Er zijn de komende jaren veel mensen op de arbeidsmarkt nodig zijn. Bovendien is het risico
op ziekteverzuim groter, als mensen overbelast raken door de combinatie van werk en
zorgtaken.
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur.
Medewerkers met mantelzorgtaken hebben hierbij voldoende mogelijkheden om de
combinatie van betaald werk met de vaak intensieve zorgtaken vol te houden.
Mantelzorgvriendelijk beleid begint met bewustwording in de gehele organisatie.
Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie:
- Is het thema bekend en bespreekbaar
- Zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast
- Zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen
Mantelzorgvriendelijk beleid is gunstig voor een goede balans tussen werk en privé en dat
betekent winst voor medewerkers én werkgever.
Ben jij mantelzorger?
Indien je op dit moment je huidige betaalde baan bij de gemeente Venlo combineert of gaat
combineren met mantelzorg en je wilt advies over de mogelijkheden dan kun je contact
opnemen met Birgitte Dautzenberg. Naar gelang behoefte denkt Birgitte mee met de
medewerker die mantelzorgtaken verricht en kan zij adviseren over het flexibiliseren van
werktijden ten behoeven van het geven van mantelzorg.
Het uiteindelijk aanvragen en accorderen van zorgverlof verloopt via de teamleider.
Tel: 077-3596488
E-mail: [email protected]
Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats in een vertrouwelijke omgeving. Medewerkers
kunnen natuurlijk ook informatie aanvragen bij hun personeelsadviseur.
Meer weten over mantelzorg?
Wikipagina p&o (link)
Download