wat is mantelzorg? - Mantelzorgvriendelijk ondernemen

advertisement
WAT IS MANTELZORG?
Mantelzorg?

Bekijk aandachtig het filmfragment

Noteer op de post-it’s elementen die mantelzorgers determineren

Denk na over een definitie van mantelzorg

Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
Mantelzorg?

Vergelijk in groep de elementen die jullie noteerden

Denk na over een definitie waar iedereen uit de groep zich in kan
vinden
Mantelzorg?
Definitie Mantelzorg (Kennispunt Mantelzorg):
Mantelzorg is
de extra zorg of ondersteuning die meer dan occasioneel, tijdelijk of
langdurig, aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden wordt
verleend. Deze zorg gebeurt door één of meerdere personen uit het sociaal
netwerk en valt buiten het kader van beroepsactiviteiten of georganiseerd
vrijwilligerswerk.
Mantelzorg?

Extra zorg of ondersteuning


Wat is extra?
Persoon met fysieke, psychische of sociale noden

Meer dan occasioneel

Tijdelijk of langdurig
4%
Hulpbehoevenden
1 persoon
17%
2 personen
79%
3 of meer
Mantelzorg?



Eén of meerdere personen

Primaire mantelzorger

Rolverdeling
Uit het sociaal netwerk

Relatie en zorg ontstaan samen

Relatie vóór de zorg

~ motieven!
Valt buiten het kader van beroepsactiviteiten of georganiseerd vrijwilligerswerk

Wel: (groot)ouders, (klein)kinderen, buren, vrienden, siblings

Niet: professionelen, vrijwilliger

Niet verwarren: formele – informele zorg!
Download