Draaiboek - Expertisecentrum Mantelzorg

advertisement
Markenheem ontwikkelde dit draaiboek tijdens In voor Mantelzorg
Draaiboek workshop ‘Zin in Mantelzorg’ teams groepswonen
Datum en tijd:
9,10 en 12 februari 2015, 13:30-15:30 uur
Plaats en ruimte:
Markenheem, woonzorgcentrum De Bleijke, MF-ruimte (1e etage)
Tijd
Inhoud
13:30
Welkom en kort voorstellen
Ruud
Korte uitleg over waarom
deze workshop
13:45
14:10
14:30
Kennismaking
Bespreken powerpoint
‘Familie en vrijwilligers’
Belang van samenwerken
met familie en vrijwilligers
14:50
In kaart brengen sociaal
netwerk
15:20
In kaart brengen
activiteiten van bewoners
Doelstelling
Werkvorm
Media/
hulpmiddelen
Wie
Ruud
-
Het gaat al goed, maar we willen nog beter
Korte toelichting programma ‘In voor mantelzorg’
binnen Markenheem
In tweetallen:
- Waar ben jij actief als ‘vrijwilliger?
- Waarom juist daar/daarmee?
Plenaire terugkoppeling. schrijf op flip-over waarom men
actief wordt
Tijdens PowerPoint steeds vragen: herkennen jullie dit?
Hebben jullie voorbeelden?
Op flip-over vellen toegevoegde waarde inventariseren van:
1. Familie
2. Vrijwilligers
3. Professionals
Eerst vraag: uit hoeveel mensen bestaat jullie eigen
netwerk?
Na reacties: gemiddeld 350 personen!
Vervolgens bespreken PowerPoint netwerkcirkel
Bewoners ‘toedelen’ aan deelnemers
Aan de slag met eigen bewoner – uitleg formulier
Na tijdje plenair bespreken: wat valt op, wat weet je niet,
hoe kom je daar achter?
Toelichten belang van verschillende kwadranten en niveaus
in netwerk
Huiswerk: maak netwerkcirkel af, denk na hoe je
aan info komt!
Toelichten monitorfunctie lijsten
Uitleggen hoe formulier wordt ingevuld
Invullen formulier
Anke
15:25
Afsluiting:
De training: ook familie en
vrijwilligers
Plenair nabespreken
Huiswerk: maak verder af
Hoe zorgen we dat we er voldoende krijgen? Wie benadert
wie?
Wat ga je persoonlijk komende week anders doen?
Download