1e ledenvergadering dorpscoöperatie

advertisement
1E LEDENVERGADERING
DEBAT DORPEN EN ZORG IN
DRENTHE
MAANDAG 30 MAART 2015
Waarom in Hollandscheveld een Dorpscoöperatie?
Het begin
Grote veranderingen in de zorg zijn op komst
 Decentralisaties en efficiency maatregelen
 Terugtredende overheid en de effecten
hiervan
 Van de nood een deugd maken
 Naar een andere samenleving

Oriëntatie
Bij anderen in de keuken gekeken
 Gesprekken met de wethouder
 Bezoek aan Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt
 Een pilot op dorpsniveau; dichtbij huis
 Startsubsidie gevraagd en gekregen van de
provincie Drenthe

Inzicht na oriëntatie
“wij – gevoel”, draagvlak; bindende factor
 Een dorpsregisseur met een zo geïntegreerd
mogelijk takenpakket als aanspreekpunt
 De dorpsregisseur als “oog en oor” van het
dorp
 Volwaardige en gelijkwaardige positie
vrijwilligers
 Snel, slagvaardig en efficiënt handelen;
minder bureaucratische rompslomp

Peilen draagvlak
Onder de inwoners > bewonersenquête en
informatieavonden voor de inwoners
 Onder de kerkelijke en maatschappelijke
organisaties
 Bij gemeentebestuur
 Bij bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang;
oprichting coöperatieve vereniging

Vrijwilligers en leden
Tot nu toe met 120 vrijwilligers gesprekken
 Ledenstand is 616

IIdeaal plaatje
De dorpsregisseur coördineert
vrijwilligershulp en regelt en indiceert
Wmo – taken (is geregeld)
 Randvoorwaarde voor succes is voldoende
inzetbaarheid van de dorpsregisseur
 Wenselijk en slim is om de dorpsregisseur
ook te benutten voor preventie Zvw S 1

Download