Vrijwilligers helpen mensen met een beperking samen met

advertisement
Vrijwilligers helpen mensen met een
beperking samen met hun netwerk
Pilot Socius / MEE (IJmond)
Achtergrond en werkwijze pilot
- Verzoek gemeenten IJmond
- Kracht beide organisaties bundelen
- Bezuinigingen + indicaties vallen weg
- Mensen met een beperking worden geholpen door vrijwilligers
Welke ondersteuning?
Eigen
verantwoordelijkheid
Leerbaar
Budgetbegeleiding
Netwerk
Budgetbeheer
Vrijwilligers
Bewindvoering
Professional
Ondersteuning bieden aan het netwerk
- Netwerk in kaart brengen
- Netwerk motiveren
- Netwerk ondersteunen
Casus: netwerk zorgt voor duurzame
ondersteuning
- Alleenstaande moeder met zoontje van 3 jaar
- Mevrouw heeft licht verstandelijke beperking, zoontje ADHD
- Mevrouw wil leren zelfstandig administratie/financiën te gaan doen
- Rol zus
- Rol en werkwijze vrijwilliger
Casus: inzet netwerk niet mogelijk
–
–
–
–
–
–
–
Man 35 jaar met autisme
Gescheiden met 2 kinderen
Nieuwe relatie met vriendin die psychische problemen heeft
Schulden
Netwerk heeft in verleden ondersteuning geboden
Netwerk beperkt
Vrijwilliger en MEE werken samen
Download