exitgesprek - Versa Vrijwilligerscentrale

advertisement
.
Exitgesprekken
Het belang van een exit gesprek wordt nogal eens onderschat. Informatie verkregen uit
exitgesprekken kunnen van groot belang zijn voor de manier waarop je verder gaat met
de begeleiding van de overige vrijwilligers. Vertrekkende vrijwilligers vormen een
belangrijke bron van informatie. Het systematisch houden van exitgesprekken kan
informatie geven over:





De
De
De
De
De
sfeer
manier van werken
eigen rol als leidinggevende of begeleider
indruk die de vertrekkende vrijwilliger meeneemt van de organisatie
motieven m te vertrekken.
Werkoverleg, intervisie, supervisie, functioneringgesprekken, het zijn allemaal vormen
van begeleiding die je kunt gebruiken om de kwaliteit van het werk te verhogen en de
tevredenheid van vrijwilligers te bevorderen. Daarmee zijn het belangrijke onderdelen
van kwaliteitsbeleid.
Voorbeeld van mogelijke vragen:
Algemene vragen
Wat vond u prettig aan het werken bij deze organisatie? En wat niet
Hoe was de relatie met andere vrijwilligers?
Hoe was de relatie met de beroepskrachten?
Had u voldoende begeleiding / ondersteuning?
.
Bestond er duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden?
Had u voldoende inbreng in (verandering van) uw takenpakket?
Heeft u nog ideeën of suggesties?
Organisatorische afronding
Zijn alle collega's op de hoogte van uw vertrek?
Zijn eventuele samenwerkingspartners op de hoogte van uw vertrek?
Zijn al uw werkzaamheden overgedragen?
Heeft u nog eigendommen van de organisatie in uw bezit?
Motieven voor vertrek
Welke van de volgende motieven spelen een rol bij uw vertrek:
* persoonlijke omstandigheden als woon-/werksituatie, gezondheid:
* negatieve kanten van de functie:
* aantrekkelijkheid van andere vrijwilligerstaken:
Kunt u uw motief toelichten?
Zou u anderen aanraden om als vrijwilliger bij onze organisatie te gaan werken?
Heeft u zelf nog iets dat u kwijt zou willen?
Positieve Afsluiting
Waaraan denkt u met plezier nog eens terug?
Versa Vrijwilligerscentrale www.versavc.nl
Download