Vrijwilligers motiveren - Vlaams Centrum Schuldenlast

advertisement
Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening
Studiedag
Vlaams Centrum Schuldenlast
Bibliotheek Permeke
Antwerpen
21 november 2013
85 %
75 %
15 %
98 %
Werken met vrijwilligers anno 2013
•
Een optimale ondersteuning van de vrijwilliger;
een vrijwilligersbeleid.
•
Werken aan de permanente motivatie van de
vrijwilliger anno 2013.
•
Vrijwilligers situationeel (durven) leiden.
V. W. B E L E I D
=
V. W. T I J D
visie
‘Een visie bepaalt de richting
waarin je je samen beweegt.’
visie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Waarom & waar werkt onze organisatie met vrijwilligers?
Is het engagement dat we van vrijwilligers verwachten eerder vrijblijvend of eerder
resultaatgericht? Stellen we criteria vast voor het engagement?
Welke competenties verwachten we van onze vrijwilligers?
Op welke manier houdt de organisatie er rekening mee dat werken met vrijwilligers
tijd en (dus) geld kost?
Hebben wij de juiste competenties om te werken met vrijwilligers?
Waarom doen vrijwilligers bij ons aan vrijwilligerswerk? Wat bindt hen aan onze
organisatie? Wat motiveert hen? Welke return krijgen vrijwilligers?
Werken wij aan vrijwilligersvriendelijke mensen, of aan een vrijwilligersvriendelijke
organisatie?
Vrijwilligersbeleid
Een beleid zorgt voor een systematisch,
gestructureerde en planmatige aanpak van
het vrijwilligerswerk binnen je organisatie,
aansluitend op de doelstellingen en het
strategisch plan van de organisatie.
Vrijwilligersbeleid
rekruteren
exit
onthalen
visie
evalueren
coachen
De hogere wiskunde
1.200.000
X
5,2
________
= 6.240.000
: 6.251.983
________
= 0.998 (=1)
Anderzijds
70.000
Vrijwilligers worden klanten
Aantrekkingskracht voor vrijwilligers
product
etalage
verkoper
Marktwaarde
De types vrijwilliger
rekruteren
•
De occasionele vrijwilliger: deze kan je aanspreken voor een specifiek initiatief
•
De taak vrijwilliger:
deze kan op jaarbasis af en toe aangesproken
worden om specifieke taken op te nemen
•
De multi vrijwilliger:
deze wordt geregeld aangesproken om diverse
taken binnen de organisatie op te nemen
•
De trekker:
deze denkt mee na over de uitvoering en de
invulling van de taken binnen de organisatie
•
De superman:
voelt zich mee verantwoordelijk voor de organisatie
coachen
•
Visie & plan van aanpak leiden tot regelmaat en voorspelbaarheid
•
3 fases: Voor lopen - Naast lopen - Na lopen
•
Zelf kiezen + het graag doen + gewaardeerd worden = betrokken
•
Formeel vs. Informeel
•
Coachen is anticiperen, niet constateren
evalueren
•
Formeel evalueren op taakniveau vermijdt informeel evalueren op
persoonsniveau.
•
Evalueren is werken aan cultuur.
•
Evalueren vanuit focus op wat lukt.
Oplossingsgericht denken
Ben jij
leider of lijder
van je vrijwilligers?
The future depends on what you do in the present
M. Gandhi
Workshopbegeleider:
Koen Vermeulen
www.vrijwilligerswerkwerkt.be
Download