Actieve workshop met theater voor vrijwilligers over Leefbaarheid

advertisement
Actieve workshop met theater voor vrijwilligers over
Leefbaarheid onder ouderen
Roddelen, negeren, ergeren, buitensluiten, jaloezie, gebrek aan
belangstelling, grove bejegening.
Het komt overal voor, ook onder ouderen.
Vrijwilliger zijn bij ouderen
Bij iedereen en zeker bij vrijwilligers gaat het welzijn van bewoners van
verzorgingscentra hen aan het hart. Meestal is het gezellig en prettig
tussen bewoners maar er zijn ook momenten dat het niet goed gaat. De
vrijwilliger speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het welzijn van
de bewoners. Hoe kan hij, zij bijvoorbeeld bijdragen aan een gezelliger
sfeer bij het koffiedrinken. Wat kunnen zij doen als zij eenzaamheid
zien? Hoe betrekken zij meer bewoners bij het handwerkclubje? Wat
kunnen ze doen om roddelen te verminderen?
En hoe kunnen zij onderling een prettige werksfeer houden?
Workshop
In deze workshop spelen twee acteurss de rol van bewoners. In de
toneel-scenes gaat het er niet gezellig aan toe. De acteurs en
vrijwilligers zoeken samen naar praktische, laagdrempelige oplossingen
om deze situaties te verbeteren. Oplossingen die vrijwilligers meteen
kunnen inzetten bij hun vrijwilligerswerk.
Trainer-acteurs
De acteurs zijn tevens trainers en kunnen het gesprek en de
samenwerking met de deelnemers aan deze workshop zinvol en
productief vormgeven. Het doel is om vrijwilligers te motiveren en actief
na te laten denken over hun eigen rol bij de verbetering van de sfeer.
Duur 2 uur, inclusief pauze.
Maximaal 25 deelnemers
Download