Selectie - Velt Beweegt

advertisement
Dewaele Consultancy
Power for your Organisation
[email protected]
www.dewaeleconsultancy.com
Amand Dewaele
1
TevredenheidscirkelLeiderschap
EMPOWERMENT
Medewerkers
Klant is tevreden
Beleid
Medewerkersbeheer
Processen
Middelen
Medewerker is tevreden
Servicekwaliteit verbetert
2
DUS
 De organisatie wordt er beter van
 Kan haar doelen beter bereiken
 Verbetert haar diensten
 M.a.w. werkt beter
“Uw slecht humeur werkt op ieders
zenuwen. Dat is al veel beter!”
3
Wat moeten we
daarvoor weten?
Om een goed vrijwillgersbeleid uit te tekenen:
 Soorten organisaties
 Ontwikkelingen en gevolgen
 Ruilmotieven en mobilisatiemechanismen
 Soorten vrijwilligers
 Organisatiedemocratie
 Elementen vrijwilligersbeheer
4
Soorten
organisaties
Soort organisatie (volgens kerndoelen)
CAMPAIGNING
ORGANISATIE
Service delivery
5
Mutual Support
Soort organisatie (volgens plaats van medewerkers)
100% beroepskrachten
V ondersteunen B
100% vrijwillige
medewerkers
V en B delen de taken
6
B ondersteunen de V
Oefening
 Bepaal de soort organisatie volgens kerndoelen en
plaats vrijwilligers/medewerkers
(inleiding)
Ontwikkelingen
 Opkomst van modern burgerschap
 Ongebonden: diverse levensstijlen
 Zelfstandig en zelfbewust
 Calculerend
 Welvaart en groeiende vrijetijdsmarkt
 Meer geld voor vrije tijd en kwaliteit
 Uitbesteden of genieten
8
Gevolgen
 Leden worden klanten
 Vrijwilligers zappen
 Organisatiedemocratie onder druk
(verschil in waarom doen ze het, dus ook verschil in
wensen t.a.v. inspraak en inzet)
9
Leden worden
klanten
 Meer aanspraak op kwaliteit en service
 Afweging kosten en inbreng
 Ruilmotief!!!
 Lid zijn ≠ vrijwilliger zijn ≠ deel zijn
 Lid = ruil
10
Oud mechanisme
de fuik
11
FUIK
Fuik leidt tot:
Verstening van de organisatie
Komt uit de redenering:
Groeien in vrijwilligheid
Wat dan wel?
Een systeem steunend op ruilmotieven
≠ Soorten vrijwilligers
≠ Soorten motieven
Actie
Geeft tijd
Krijgt plek om
zinvol bezig te zijn
Stelt zich een
beetje op als
betaalde
medewerker
Typologie van motieven
Geeft geld en tijd
Krijgt wij-gevoel, invulling
identiteit, plek voor zingeving
Grote inspraakbehoefte:
meedenken en -besluiten
medewerkers
Eigenaars
motieven
Geeft geld, naam
Krijgt inzet voor doel, collectieve belangenbehartiging,
gevoel van betrokkenheid
Inspraakbehoefte: hou me op
de hoogte, lange
Klantmotieven Sponsormotieven
termijnkeuzen
Geeft geld
Krijgt individuele belangenbehartiging, servicepakket of aantrekkelijke
goederen/diensten
Inspraak ligt op tevredenheid korte termijn
Betrokkenheid
Oefening
Welke motieven biedt je organisatie aan?
Vul het werkblad ‘bepaling populatie en ruilmotief’ in
We toetsen de theorie aan de praktijk
Detecteren en Mobiliseren
Actie
Vrijwillige
medewerkers
Klanten
Eigenaars
Sponsors
Betrokkenheid
16
Motieven (soort vrijwilliger)
 Probeer nu in groep te brainstormen en motieven te
vinden. Probeer dan activiteiten van de organisatie
te plannen om deze motieven aan te bieden
17
Motieven (soort vrijwilliger)
18
Download