Welkom bij het college

advertisement
Boven jezelf uitstijgen
10 oktober 2011
Week 1 TCCS
Marc Cleiren
Klinische, Gezondheids, Persoonlijkheids & Neuro Psychologie Universiteit Leiden
Overstijgen begint met
onderzoeken:
onderzoeker van je eigen leven
Instrumenten om je te helpen boven jezelf uit
te stijgen, zonder jezelf los te laten
• Vragen stellen
• Wat gebeurt er?
Over de gelaagdheid van bewustzijn
• Wat beweegt me?
Over de hoofdmotieven in je leven
• Wie heeft de regie?
Over het maken van keuzes
Wat gebeurt er?
over de gelaagdheid van bewustzijn
psyche
Vrij bewustzijn
ingeving, inzicht
kennis dragen
onmiddellijk
Zelfbewustzijn
identiteit, doelen, motief
richting geven
tijdloos
ervaring, beleving
Dagbewustzijn
hier-en-nu
waarnemen
vaardigheden, kunde,
automatisme
Mechanish bewustzijn
doen
sequentieel
materie
naar De Dreu (2003); Derkse (2000),
Zelazo (2004) Morin (2006)
“Between stimulus and response there is a gap
In that gap lies our ability to choose
In that choice lies our ability to grow.”
Naar Victor Frankl (1963) Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy.
Stephen Covey “The Seven Habits of Highly Effective People”
Wat beweegt me?
over de hoofdmotieven in je leven
Approach & Avoidance
twee motivationele systemen..
…met eigen emotionele componenten
(Gray, Carver & White; Carver & Scheier; Cleiren)
Geluk
Vreugde
Approach
systems
succesvol
Avoidance
systems
Opluchting
neutral
Depressie
Self - Transcendant
neutral
falend
Angst
Self - Protective
De drijvende krachten in je leven..
en…
Authentieke motieven
‘de situatie’
Zelfbescherming
Verzet
persoonlijkheid, Vlucht/Strijd
patronen
druk van buiten
(sociaal, of event-related)
behoefte aan zekerheid
efficiëntie, zelf-bescherming
Authenticiteit
Pijn
Verdriet
essentiële
of authentieke
zelf
behoefte aan autonomie,
zelf-expressie, relatie & ontwikkeling
Exploratie van
zelfbeschermende en zelftranscendente motieven
Vragen die infromatie geven over authentieke kwaliteiten, jouw ding:
• Wat geeft jou energie?
• Wat breng jij met veel plezier in relatie met anderen?
• Wat is jouw stokpaardje in positieve zin?
• Wat maakt jou blij?
• Waar gaat je hart van open?
• Waarvan ga jij stralen?
• Waar ben je altijd nieuwsgierig naar?
Vragen die informatie geven over je eigen favoriete gedoe :
• Welk gedrag van jezelf kost je energie?
• Met welk gedrag zit je jezelf geregeld in de weg?
• Wat is jouw rode knop?
• Waarmee zet jij jezelf klem?
Je motieven
Reflectie….
Wie heeft de regie?
over het maken van keuzes
Wie heeft de regie?
Leiden zelfbeschermende patronen je interactie met de
buitenwereld?
reactieve
motieven
Wie heeft de regie?
… of wordt het geleid door authentieke motieven ?
authentieke
motieven
Strategieën voor (zelf) management…
Methode 1:
probeer de blinde krachten & patronen stuk voor
stuk onder controle te krijgen..
‘Mindless emoting’
Teasdale (1999)
Strategieën voor (zelf) management …
Methode 2:
schakel die lastige krachten & patronen uit
‘Conceptualising/doing’
Teasdale (1999)
Strategieën voor (zelf) management …
Methode 3:
geef authentieke motieven de touwtjes in handen
‘Mindful experiencing/being’
Teasdale (1999)
De Subjectieve Kennis-Cyclus
Vrij
bewustzijn
onmiddellijk
kennis
weten
niet-weten
integreren
Zelfbewustzijn
tijdloos
ankeren
vragen
inzien
Dagbewustzijn
hier-en-nu
waarnemen
reflecteren
ervaren
Mechanish
bewustzijn
sequentieel
richten
GAP
beleven
activeren
handelen
Besluit
Kies voor jezelf één situatie (werk
privé) waar je deze week bewust, en
authentiek de touwtjes in handen
neemt
Werken met een Leervraag
Leerdoelen:
streven naar criterium
Resultaat-gericht
Gedrag staat centraal
Kwantificeerbaar
Effectief bij concrete (deel)
vaardigheden waar objectieve
criteria aan te verbinden zijn
Jezelf als object van
verandering
Jezelf vanuit tekort benaderen
!
Vragen...
!
! !
!! !
!
gericht streven naar
subjectieve kennis
!
!
! !
!
!
! !
Ik zoek niet, ik vind
Pablo Picasso
Zoeken, dat is het uitgaan van het oude in
een willen vinden van het al bekende in het
nieuwe.
Vinden, dat is het volledig nieuwe, ook in
de beweging.
Download