Informatie avond 2013-2014

advertisement
Informatie avond
2015-2016
Groep 1-2a
Juf Linda van Kuijk
Groep 1-2a
Juf Miranda Molengraaf
Groep 1-2b
Juf Linda Kerstens
Programma
•
•
•
•
•
Dagindeling
Methodes
Observatie en registratie
Groep 2 op woensdag
Afsluiting
Dagindeling
• Inloop
kring
Werken met het planbord
Fruit eten
Boekje lezen na fruit eten
kring
Buiten spelen
Middag
• Kring
• Werken
• Kring
• Buitenspelen
• Muziek, leefstijl en gym vinden altijd
‘s middags plaats.
Letterkennis
• Letter van de week
Spelletjes en activiteiten rondom de
letter van de week
In totaal omvat Kleuterplein 10 leerlijnen:
- taal-lezen
- rekenen
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- beeldende vorming
- bewegingsonderwijs
- muziek
- drama
- wereldoriëntatie/burgerschap
- voorbereidend schrijven
- Engels
Ik & Ko
• Onze oude kleutermethode combineren
we geregeld met de thema’s van
Kleuterplein.
• Ko komt nog gezellig logeren!
Leefstijl
• Lessen en activiteiten om sociaal - emotionele vaardigheden
en gezondheidsvaardigheden aan te leren.
• Dit leren gebeurt hier vooral via spel, beweging en creativiteit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Onderwerpen zijn:
Samen in de klas.
Praten en luisteren.
Dit ben ik.
Wat ik voel.
Mensen die belangrijk voor me zijn.
Samen spelen.
Zorgen voor jezelf.
Observeren en registreren
• DORR (Dagelijks Observeren Rapporteren
en Registreren)
Cito toets Rekenen voor kleuters
(alleen groep 2)
• Getallen
• meten
• meetkunde
CPS toetsen
• leesvoorwaarden
Groep 2 op woensdag
• Op woensdagochtend gaan alleen de
kinderen uit groep 2 naar school.
• Voorbereiding op groep 3
• De overgang van groep 2 naar groep 3 is
voor de meeste kinderen een grote stap
• Verplichte opdrachten.
• We besteden aandacht aan:
CPS Fonemisch bewustzijn:
Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn
van klanken in woorden’ en bestaat onder meer
uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en
vaardigheden rondom letters.
Voorbereidingen op het fonemisch bewustzijn:
• Luisteren
• Bewustzijn van zinnen en woorden
• Bewustzijn van lettergrepen
• Rijmen
Fonemisch bewustzijn
• Sorteren van woorden op beginklank.
• Plakken: losse klanken samenvoegen tot
een een woord: v/i/s= vis.
• Hakken: leren een woord klank voor klank uit te
spreken: v/i/s/= vis.
• Isoleren van klanken: wat hoor je in het midden
bij mier = /ie/.
• Een klank in een woord toevoegen /vervangen /
weglaten.
CPS rekenen
• Gecijferd bewustzijn ; oftewel de
voorwaarden om later te leren rekenen.
De rekenactiviteiten in groep 1/2 zijn
opgebouwd rond de drie domeinen:
- Getallen
- Meten
- Meetkunde
Boekjeskring
• Samen en zelfstandig boekjes ‘lezen’
Voorbereidend schrijven
• Schrijfhouding
• pen greep
• een vloeiende schrijfmotoriek
Circuit
• leren om zelfstandig aan opdrachten te
werken
Afronding
•
•
•
•
Kleutergids
Contact met de leerkracht
Hulpvraag computer- en techniekouders
Vragenronde
Download