Informatie - Maand november

advertisement
Informatie – Maand november
Beste ouders/verzorgers,
In deze brief willen wij u wat meer informatie geven
over waar wij deze maand aan/over werken.
Thema:
Wij zijn inmiddels gestart met het thema herfst. De klas is al helemaal versierd
en er staat zelfs een hele grote paddenstoel. We gaan bomen verven, een
versje en liedje leren, knutselen, tellen en wegen met kastanjes en nog veel
meer! We lezen natuurlijk ook weer een boek voor, dat past bij het thema. Dit
is natuurlijk ook altijd een leuk idee voor thuis. Na het thema herfst starten we
met het thema Sint. Dit thema is dan tot Sinterklaas weer terug is naar Spanje.
Allerheiligen en Allerzielen:
Volgende week vindt Allerheiligen en Allerzielen plaats. Hier besteden wij
aandacht aan op school:
Allerheiligen (1 november) of Feest van alle Heiligen, is een katholieke
feestdag waarop alle heiligen samen worden vereerd en herdacht.
Allerzielen (2 november) worden alle overleden mensen herdacht. Veel
mensen gedenken hun gestorven familieleden en vrienden door het
bezoeken van en het plaatsen van bloemen op het graf of de gedenkplaats.
De kinderen mogen, als ze dit willen, een foto mee naar school nemen van
iemand die zij hebben verloren. Wij branden een kaarsje in de klas.
Ouderkindactiviteit:
7 november gaan we naar het bos. We vertrekken om 09.00 uur. Gaat u
mee?
Educatieve info:
Op 8 november ga ik vertellen hoe het port folio werkt. U bent van harte
welkom om 09.00 uur in de klas.
Voorlezen bij u thuis:
Op 9 november wordt er informatie gegeven over de voorleesexpres. Om
08.45 uur in de ouderkamer. U bent van harte welkom!
Studiemiddag:
Donderdag 17 november is er een studiemiddag voor alle leerkrachten.
Uw kind is dan vanaf 12:00 uur vrij!
Taal:
Deze maand vertellen we u iets meer over taal. In de klas maken we gebruik
van de methode Fonemisch Bewustzijn. Uit deze methode heeft u ook een les
kunnen zien tijdens de educatieve info afgelopen maand. Fonemisch
bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat
onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden
rondom letters. Fonemisch bewustzijn is erg belangrijk voor een goede
leesstart in groep 3. Met deze methode werken wij spelenderwijs aan
verschillende vaardigheden en kunnen we aansluiten bij het thema. Wij gaan
bijvoorbeeld spelletjes spelen om te oefenen met woorden plakken of gaan
staan als we een woord in een boekje horen.
Download