Welkom2

advertisement




















Groep 1 en 2
Ochtendkring
Spelen en werken
Eten en drinken
Gymles
Letterfeestje
Spelinloop
Ontwikkelingsmaterialen
Brood eten
Buiten spelen
Thematisch gericht werken
Rekenen
Fonemisch bewustzijn
Ondersteuning
Toetsen en methoden
Ouder informatie gesprek
Contact met de voorschool
Huishoudelijke zaken
Vragen van ouders???
Afsluiting
Heterogene groep; kinderen leren van en met elkaar!
 Groep 1:
-klas, school ontdekken.
- Meer mogelijkheden tot vrij spelen.
-Maar verplichte werkjes zijn ook zeker aan de orde!


Groep 2:
andere eisen; gaande weg het jaar steeds meer gericht
op voorbereiding van groep 3.
-We verwachten een
grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
-Eigen naam schrijven.
-Woorden stempelen.
-Voorbereidende schrijfoefeningen. De kinderen leren
geen letters schrijven!
Op tijd op school!
 Welkom (absentie, dagen van de week,
dagritmekaarten)
 Kringactiviteit(taal, rekenen, muziek,
sociaal emotioneel, feestvieren etc.)
 Vlinder van de week/lieverdje van de
week/sterretje van de week





Planbord
Vrije keuze; creatief
(knutselen, tekenen,
kleuren, verven, krijtbord,
kleien), constructie
(bouwhoek, grote
blokken),
ontwikkelingsmaterialen
(werkjes uit de kast; gericht
op taal, rekenen, motoriek,
kleur, vorm, puzzelen etc.)
Verplicht werkje
(zelfstandig of onder
begeleiding van juf)
Inzet computer (computer
ontdekken, maar ook
rekenen, taal, kleur, vorm)
In het kader van Gezond Gewicht; Fruit
en drinken!
 Verjaardag; trakteren voor de kinderen
en juffen.
 Uitzondering; iets te snoepen mag!Geen
grote pakketten snoepgoed!

Gymkleding mee; schoenen, t-shirt,
broekjes; linnentasje krijgen kinderen te
leen van leerkracht.
 Bewegen op muziek
 Spel les
 Materialen les (pittenzakjes, hoepels
e.d.)
 Groot materiaal; vrij of in circuit model


1x in de maand op
de woensdag.
Tweemaal per week; op dinsdag en
donderdag van 8.15-8.30 uur.
 Samen spelen met uw kind; geeft
vertrouwen en plezier voor uw kind.
Kinderen presteren beter als ouders
betrokken zijn bij school!

Lunchtijd ongeveer 15 min.
 Geeft u niet te veel eten mee!
 Geen snoepjes, koekjes etc.

Op speelplein
 Bezoek bouwspeeltuin

Thematisch werken in de klas.
 Thema brief.
 Ongeveer om de drie weken een nieuw
thema.
 Thema oefenboekjes op de gang.
 Thema-afsluiting in de klas.

Rekenrijk groep 1-2
 Getalbegrip:
-tellen
-cijferherkenning
-buren van 1-20,
 Rekenbegrippen
(vooraan,
achteraan, eerste
laatste etc.)
 Meten en
meetkunde.

Fonemisch bewustzijn groep 1en 2
 Fonemisch bewustzijn;
- zinnen
- woorden
- letters en klanken
- rijmen
- hakken en plakken

Juffrouw maja
 Juffrouw sylvia
 Taken van de onderwijsassistenten

CITO taal
 CITO rekenen
 Toets fonemisch bewustzijn







Ik & Ko; taal totaal methode; rekenen, taal, sociaal
emotioneel.
Vreedzame school; gericht op afspraken en regels,
sociaal emotioneel (door de hele school maar ook in de
wijk b.v. bouwspeeltuin!)
Pennenstreken (voorbereidend schrijven voor groep 2)
Zien! (leerling volgsysteem.)
Cps fonemisch bewustzijn
Rekenrijk groep 1-2
Tweemaal per jaar 10 minuten gesprek.
 Tussentijdse gesprekken zijn altijd
mogelijk.
 Korte mededelingen kunnen voor de les;
anders maken we een afspraak voor na
schooltijd; meer tijd en rust.

Doorgaande lijn van 2,5 jaar tot 4 jaar
 Zelfde VVE cursus gedaan (zelfde
dagritme kaarten, muziekjes e.d.)
 Zelfde methode “Puk”
 Zelfde leerlingvolgsysteem KIJK







Op tijd op school ! School gaat open van 8.10-8.15
Toch te laat; laat uw kind rustig naar binnen gaan en
blijf zelf op de gang.
Ziekmelding; afbellen voor of na schooltijd
Luizenhoes is verplicht. Deze wordt eenmalig gratis
verstrekt. Daarna kan de luizenhoes gekocht worden
voor 4 euro.
Geen speelgoed mee naar school. Een aantal keer
per jaar is er speelgoed ochtend.
Geen steppen, fietsen, skate boards meenemen en
stallen in de school. Gevaarlijk i.v.m. vrijhouden van
de gangen.
Download