resentatie-arbeid-en-mantelzorg

advertisement
12-09-2016
Arbeid en Mantelzorg
Erica van Schijndel
mantelzorgmakelaar
Inhoud
• Voorbeelden
• Feiten en Cijfers
• Gevolgen voor werknemer en werkgever
• Mogelijke oplossingen
• Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Feiten en cijfers
- 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen
mantelzorg.
- 1 op de 6 geeft meer dan 8 uur per week hulp.
- De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
- 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
- Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of
schoonouder.
- De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro.
Informatie en cijfers
• Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 (17,5%)
werknemers werk met mantelzorgtaken. In dit cijfer is geen
ondergrens voor het aantal uur gehanteerd.
• In de ziekenhuis- zorg en welzijnssector combineren 1 op de 4
werknemers werk met mantelzorg.
• 30% valt de combinatie tegen en 7% vindt deze te zwaar. Bijna de
helft (40%) ervaart regelmatig een tekort aan tijd.
• 50% van de werkende mantelzorgers besteden 2 uur per week aan
mantelzorgtaken, 25% tussen de 2 en 4 uur en 25% meer dan 4 uur.
• De meeste ondersteuning die geboden wordt is sociaal
emotionele ondersteuning en oppakken regeltaken 80%
• In 2007 zijn tussen de 50.000 en 100.000 werkende mantelzorgers
minder gaan werken of tijdelijk of definitief gestopt met werken.
• 55% van de werkende mantelzorgers maakt mantelzorgtaken
bespreekbaar op het werk.
Waarom
Ontwikkelingen
• Stimuleren van overheid van de arbeidsparticipatie
• Vergrijzing van de werkzame bevolking
• Bezuinigingen 2015, voorzieningen nemen af
• Kleinere familieverbanden
• Beleid gericht op langer thuis wonen
Gevolgen werknemer
•
•
•
•
•
•
•
Concentratieproblemen
Gedragsveranderingen
Zich meer afsluiten
Toename grijs verzuim
Hoger uitvalspercentage
Kans op ontslag (nemen / krijgen) of arbeidsongeschiktheid
Gevolgen voor kwaliteit en productie
Gevolgen werkgever
•
•
•
•
•
Hoger uitvalspercentage
Toename grijs verzuim
Problemen van organisatorische aard door uitval personeel
Gevolgen voor kwaliteit en productie
Hogere kosten werkgever 1 op de 6 en in zorgorganisaties 1 op
de 4
Oplossingen werkplek
• Zorg dat je bij je leidinggevende en/of HR terecht mag en kan
met je vragen
• Aangepaste werktijden(vroeger/later beginnen)
• Meer werken in minder dagen
• Jobrotation
• Thuiswerken
• Gelegenheid om op het werk te bellen
• Telefonisch bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd
• Gebruik maken van verlofregelingen
Wettelijke verlofregelingen
•
•
•
•
•
Calamiteitenverlof
Kortdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof
Wet flexibel Werken ipv Wet Aanpassing Arbeidsduur
Andere regelingen
Let op: Iedere cao vult dit zelf in. De cao gaat boven de
wettelijke regelingen
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen
Oplossingen werkplek
• Eigen parkeerplek bij ingang bedrijf
• Mogelijkheid om afspraak met bijvoorbeeld behandelaars in
werktijd te plannen
• Bedrijfsarts of arbodienst
• Bedrijfsmaatschappelijk werk
• Vertrouwenspersoon
• Ondersteuning door een vakbond
• Stoppen met werken…
Wat kunnen collega’s betekenen
Angst om als een last te worden ervaren
Angst om buiten de groep te vallen
Prive is prive
De werkplek is de plek “zonder zorg”
• Begrip en Loyaliteit
38% van de mantelzorgers denkt dat collega’s niet bereid zijn
om werk over te kunnen of willen nemen, terwijl 89% zegt
dit wel te willen of kunnen (onderzoek 2015).
• Diensten ruilen
• Proef delen verlofdagen door ambtenaren
Spreek uit wat je nodig hebt! Steun leidt tot betere balans
en minder lichamelijke klachten
Overige oplossingen
•
•
•
•
•
•
•
Aanmelden bij steunpunt mantelzorg
Inzetten van een mantelzorgmakelaar
Gebruik maken van M Power (zie www.mantelzorgpower.nl)
Meedoen met een cursus
Lijstje maken werkelijk/gezonde tijdsbesteding
Benutten respijtzorg
Praktische oplossingen zoals maaltijdvoorziening, hh hulp,
vrijwilliger regelen, andere dagopvang met andere tijden etc.
goed regelen thuiszorg
• Regelingen zoals mantelzorgwaardering*, aftrek specifieke
zorgkosten bij zorgvrager, dubbele kinderbijslag, PGB
Wat is mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Er moet aandacht zijn voor de volgende elementen :
• Combinatie van werk en mantelzorg is bekend en
bespreekbaar
• Verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast
• Leidinggevende en medewerkers zoeken samen naar
maatwerkoplossingen
• maatwerkoplossingen met betrekking tot werkinhoud,
werktijden en dienstverband
Hoe…acties door bedrijf zelf
Oplossingen zijn afhankelijk van wat uit onderzoek komt
• Bekendmaken thema bv lunchbijeenkomst
• Stukje in bedrijfsblad
• Informeren leidinggevenden
• Spreekuur
• Vastleggen in protocol HRM
• Standaard opnemen in functioneringsgesprek
Voordelen werkgever
•
•
•
•
•
•
Verlaging ziekteverzuim
Vermindering kosten werving & selectie
Behoud waardevolle medewerkers
Loyaliteit van medewerkers neemt toe
Aantrekkelijke werkgever
Past binnen MVO, duurzame inzetbaarheid van personeel
Delen van de zorg
•
•
•
•
•
Wehelpen.nl
Zorgvoorelkaar.com
Respijtzorg zoals vervangende zorg thuis handeninhuis.nl
Vrijwilligerscentrale
Maatjesproject
Belangrijke sites
www.werkenmantelzorg.nl
www.mantelzorgpower.nl
Dank voor uw aandacht
VRAGEN?
Erica van Schijndel
mantelzorgmakelaar
www.az-aanvullendezorg.nl
[email protected]
06-24699891
Download