wat is mantelzorg? - Mantelzorgvriendelijk ondernemen

advertisement
WAT IS MANTELZORG?
Mantelzorg?
Definitie Mantelzorg (Kennispunt Mantelzorg):
Mantelzorg is
de extra zorg of ondersteuning die op regelmatige basis, tijdelijk
of langdurig, aan een persoon met fysieke, psychische of sociale
noden wordt verleend. Deze zorg gebeurt door één of meerdere
personen uit het sociaal netwerk en valt buiten het kader van
beroepsactiviteiten of georganiseerd vrijwilligerswerk.
Mantelzorg?
“Mijn moeder is 89 jaar en dementerend. Ze woont nog alleen thuis.
Ik werk deeltijds en help elke dag nog enkele uren in het huishouden
van mama. Sofie, de thuisverpleegkundige komt twee maal per dag.
Op die manier is het voor mij ook haalbaar. Mijn moeder en ik
hebben samen veel plezier. Toch is het niet altijd even gemakkelijk…
Ben ik mantelzorger? Ja!”
– Luc, 59 jaar.
Mantelzorg?
“Mijn buurman is 78 jaar en krijgt het steeds moeilijker om
zelfstandig te wonen. Ik doe wekelijks de boodschappen en maak af
en toe wat extra om op te warmen. Voor mij neemt het maar enkele
uren per week in beslag, maar ik weet dat het voor hem veel
betekent. Ben ik mantelzorger? Ja!”
- Sofie, 34 jaar.
Mantelzorg?
“Zes jaar geleden kreeg mijn man een hersenbloeding. Sindsdien kan
hij niet meer stappen en zorg ik dag en nacht voor hem. Ik ben
eigenlijk zowel partner, verpleegkundige, chauffeur, bankier,
poetsvrouw en luisterend oor. Mijn kinderen van 18 en 20 jaar helpen
me waar ze kunnen, maar hebben zelf ook een druk sociaal leven.
Ben ik mantelzorger? Ja!”
- Lieve, 44 jaar.
Profiel mantelzorgers

Zowel mannen als vrouwen, jonge als oudere
mensen, laag- als hoogopgeleiden verlenen
mantelzorg
 Iedereen kan mantelzorger worden

Men rolt in de zorgsituatie (~vanzelfsprekend)

Geen eendagsvliegen

Toch enkele elementen die ‘de doorsnee
mantelzorger’ typeren
Profiel mantelzorgers

Tussen 45 en 65 jaar

1 op 4 zelfs tussen 55 en 65 jaar

Voornamelijk vrouwen

Beroepsactief
Aantal mantelzorgers
Aantal mantelzorgers in de bevolking en werkzaamheidsgraad naar geslacht en
onderwijsniveau
Bron: NIS EAK Module ‘Combinatie werk en gezin’ (Bewerking Steunpunt WAV)
Procent (%)
Aandeel mantelzorgers
in de bevolking
Werkzaamheidsgraad
Mannen
Vrouwen
7,3
10,8
71,9
57,7
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
4,4
6,8
5,3
8,5
9,7
12,8
16,6
20,3
86,4
86,5
87,5
85,9
81,3
72,0
44,4
14,7
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
12,7
9,9
7,7
53,1
77,9
86,8
Aantal mantelzorgers
Aandeel mantelzorgers die mantelzorg en werk combineren

Beroepsactieven in de bevolking: 54%

Beroepsactieve mantelzorgers: in 2006 1/3, in 1988 1/5
Bron: PSBH, Panelstudie van het Belgisch huishouden, UIU & ULG, 1989

Van de beroepsactieve mantelzorgers

werkt 41% voltijds

werkt 27% deeltijds

is 19% zelfstandig

heeft 10% onbetaald werk of een familiebedrijf
Bron: Dedry, 2001
Download