Mensen helpen mensen die zorg nodig hebben Wij zijn er voor de

advertisement
“De vraag om zorg wordt in de
toekomst alleen maar groter!”
Elke zorgsituatie is anders
Anja Arkesteijn
“Als mantelzorger kunt u behoefte hebben aan ondersteuning.
Wij bieden u persoonlijk advies, directe ondersteuning en een
luisterend oor. Wij kunnen u helpen om in de wirwar van regels en
instanties de juiste weg te vinden. Elke zorgsituatie is anders.
Wij bieden u maatwerk in uw situatie. Samen met u zoeken wij naar
mogelijkheden om uw zorgtaken te verlichten.”
“Het tijdig inschakelen van ondersteuning door LSM voorkomt
overbelasting, waardoor u de zorg voor uw naasten langer kunt
volhouden. Goed voor uzelf zorgen is namelijk een voorwaarde om
goed voor een ander te kunnen zorgen.”
Sandra Maas
Wij zijn er voor
de mantelzorger
Anja Arkesteijn en Sandra Maas
Consulentes Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Een steuntje in de rug
“In mijn werk heb ik dagelijks te maken met mantelzorgers. Ze zijn
hard nodig om mensen zo lang mogelijk thuis de juiste zorg te
kunnen geven. Mantelzorgers worden vaak zeer gewaardeerd door
de mensen die ze verzorgen. Helaas zie ik regelmatig mantelzorgers op mijn spreekuur met overbelastingsklachten. Het is dan
ook erg prettig dat ik ze dan voor ondersteuning naar het Lokaal
Steunpunt Mantelzorg kan verwijzen, want ook mantelzorgers
hebben soms een steuntje in de rug nodig!”
Caroline de Jong, huisarts
Onderdeel van Hulpcentrale Rijen - Molenschot
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Postadres: Rembrandtlaan 50 - 5121 WL Rijen
Telefoon van maandag tot en met donderdag: 06 30 85 81 82
[email protected] - www.mantelzorggilzerijen.nl
Consulentes: Anja Arkesteijn en Sandra Maas
Mensen helpen mensen
die zorg nodig hebben
“Dat betekent dat we meer voor elkaar
moeten zorgen.”
Bewondering
“Ik heb veel bewondering voor mensen die zorgen voor een hulpbehoevende naaste, de mantelzorgers. Voor hen is het zorgen voor
vanzelfsprekend. Een vanzelfsprekendheid die soms veel van hen
vraagt.
Veel aandacht gaat uit naar degene waarvoor wordt gezorgd.
Naar de mantelzorger lijkt niemand om te kijken. Gelukkig zijn daar
initiatieven voor zoals het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Dat is er
als de mantelzorger eens een steuntje in de rug nodig heeft.”
“De komende jaren krijgen wij als gemeente nieuwe taken en
verantwoordelijkheden op het gebied van zorg. In de gemeenteraad
moeten we daarvoor de juiste besluiten nemen. Dat wordt een hele
uitdaging. We verwachten dat door bijvoorbeeld de vergrijzing de
vraag naar zorg toeneemt, terwijl de financiële middelen geen gelijke
tred zullen houden. Dat betekent dat we meer voor elkaar moeten
zorgen en als overheid de uitdaging hebben dat zorg terecht komt
bij iedereen die dat echt nodig heeft.
De rol van de mantelzorgers en goede ondersteuning voor hen
wordt daarbij alleen maar belangrijker.”
Jan Boelhouwer
Burgemeester gemeente Gilze en Rijen
Wanneer bent u Mantelzorger
Als u 8 uur per week, langer dan 3 maanden voor een chronische
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander
familielid, vriend of kennis zorgt, dan bent u mantelzorger.
“Samen met vele vrijwilligers geven we
extra ondersteuning.”
Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Mantelzorgers zijn geen
professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een
persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
De mantelzorger maakt in de meeste gevallen geen bewuste keuze
om mantelzorger te worden, het overkomt hem of haar. De mantelzorger staat voor een zware taak en is vaak 24 uur per dag in touw.
Om deze zware taak vol te kunnen volhouden is het belangrijk, dat
er voldoende aandacht is voor de mantelzorger zelf.
Mantelzorgondersteuning
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen biedt individuele
begeleiding, voorlichting, advies en informatie aan mantelzorgers.
Zo kunt u tijdens een persoonlijk gesprek met de mantelzorgconsulent uw ervaringen bespreken. Het kan u sterken in de
omgang met de ziekte of handicap van uw naaste, u kunt leren
duidelijker uw grenzen aan te geven. De mantelzorgconsulent kan u
opnemen in het mantelzorgbestand en indien wenselijk kunt u zich
aanmelden voor een lotgenotencontact of een themabijeenkomst
over een onderwerp waar u dagelijks mee te maken heeft.
Respijtzorg
Ook kunt u ontlast worden in de dagelijkse zorg door de inzet van
een zorgvrijwilliger, die enkele uren per week of maand de zorg van
u uit handen neemt. Zo heeft u weer wat tijd voor u zelf.
Merkt u dat uw taak als mantelzorger soms erg zwaar is?
Wacht dan niet tot het niet meer gaat, maar informeer tijdig naar
mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Neem hiervoor contact
op met Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen telefoonnummer: 06-30858182 (bereikbaar van maandag t/m donderdag).
“Je hoeft er niet alleen voor te staan.”
Niet bang zijn
Toos zegt dat ze geen last heeft van schroom om hulp te vragen.
Ze raadt iedereen aan daarvoor niet bang te zijn. Zo kwam ze al
gauw in aanraking met het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. “Ik heb
heel veel geleerd op de bijeenkomsten. Kleine dingen ook uit de
praktijk van alle dag. Je ontmoet mensen die tegen dezelfde
problemen aanlopen. De samenkomsten zijn ook heel gezellig.
Even eruit, even wat anders.”
“De consulente zorgde dat er een personenalarmering kwam voor
mijn man, dat geeft een veilig gevoel. Verder kregen wij tijdelijk
respijtzorginzet, waar we erg blij mee waren.”
Toos van Dooremalen
Je staat er niet alleen voor
“De meerwaarde van het lotgenotencontact is voor mij heel
bijzonder. Je kunt er je verhaal kwijt en je merkt dat je er niet alleen
voor staat. Je ervaart hier erkenning als mantelzorger. Daarnaast
kun je altijd een beroep doen op de consulenten die een luisterend
oor bieden en kunnen ondersteunen bij jouw zorgvragen. Dat is
heel fijn.”
Ton van Kuijk
Download