Powerpointpresentatie PIOT gericht naar zorgactoren

advertisement
P3 Zorgvernieuwingsprojecten
Tweede oproep
PIOT
Psychotherapeutische Interventies
voor Ouderen in de thuissituatie
met Trajectbegeleiding
September 2014 - 2018
Voorstelling PIOT
Doelgroep
 Activiteitsvolume
 Interventie

◦ Therapeutische interventies
◦ Functie casemanager
◦ Rol MDO

Praktisch
◦ Aanmeldingen
◦ Kostprijs
Werkingsgebied
Doelgroep

Kwetsbare, thuiswonende ouderen met
een nood aan gesprekken en nood aan
ondersteuning op andere levensdomeinen
(sociaal, ADL, …)
◦ Serviceflat wordt ook gezien als eigen woning
◦ Kwetsbaarheid wordt ingeschaald met
vragenlijst
◦ Indien verplaatsing naar CGG mogelijk:
doorverwijzen
Activiteitsvolume
162 nieuwe intakes per jaar
 Caseload van 98 (33/VTE therapeut)

Begeleiding bestaat gemiddeld uit:
 9,5u casemanagement per oudere
 31,5 gesprekken en deelname overleg per
oudere
 Gemiddelde inclusieduur: 220 dagen
Interventie

Therapeutische interventies
Is de hoofdactiviteit van PIOT, therapeut komt aan huis voor
gesprekken met oudere en/of mantelzorger, hulpverlener,
partner, … Frequentie en inhoud worden afgestemd op vraag
van de oudere.

Casemanagement
Overlopen alle levensdomeinen, indien nood aan meer
ondersteuning inschakelen van extra aanbod (thuisoppas,
gezinszorg, vervoerdienst, …).

Rol MDO
Indien vraag organiseren we MDO aan en maken zo
taakafspraken voor de thuiszorg in overleg met andere
hulpverleners.
Praktisch

Aanmeldingen
◦ Iedereen kan aanmelden (oudere,
mantelzorger, hulpverlener)
◦ Gegevens: psychische problemen, fysieke
problemen, motivatie cliënt overlopen
◦ Aanmelder wordt na intake op de hoogte
gehouden van inclusie
◦ Huisarts wordt op de hoogte gehouden van
inclusie

PIOT vraagt geen vergoeding aan de cliënt
Praktisch
Aanmelden bij:
Veerle Van Vlierberghe
Coördinator en casemanager
Platte Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
016 35 27 56
0473 53 66 74
[email protected]
Vragen?
Download