Het normale proces van ouder worden

advertisement
Maatschappelijke zorg thema 8
http://www.youtube.com/watch?v=gGqMzEuK
NhU&feature=related
Begrippen bij ouderenzorg:
 Gerontologie: het normale lichamelijke verouderingsproces.
Bijv: een oudere die regelmatig verkouden is of bijv.
ouderdomsdiabetes heeft, wordt als ieder ander behandel door de
huisarts of een specialist in een ziekenhuis.
Psychogerontologie: het normale geestelijke verouderingsproces.
Bijv. een ouder die vaker vergeetachtig wordt, kan voor
geheugentraining naar een dagbehandeling van een verpleeghuis.
Geriatrie: complexere afwijkingen van het normale lichamelijke
verouderingsproces.
Bijv. een oduere die vaak infectieziektes en regelmatig kleine
hersenbloedingen heeft, wordt behandeld door een geriater.
Psychogeriatrie: complexere afwijkingen van het normale geestelijke
verouderingsproces.
Bijv. een oudere die dement is,wordt behandeld door een
gespecialiseerde verpleeghuisarts.







Organen: veranderende werking door
atrofie(langzame verschrompeling van o.a. hart,
lever, maag en nieren)
Zintuigen: verminderd zien, horen, proeven,
tasten, ruiken
Motoriek: tragere bewegingen, minder kracht.
Beenderstelsel: botontkalking, een grotere kans op
breuken.
Bloedsomloop: veranderende samenstelling van het
bloed, achteruitgang van het hart
Zenuwstelsel: reactievermogen
Slaapbehoefte: minder behoefte aan lange
nachtrust, wel vaker behoefte aan een kort dutje.



Persoonlijkheid en karakter: ouderen kunnen
zwaarmoediger worden, meer verbitterd, feller en
soms ook agressiever. Het vermogen van de drijfveer
wordt minder. Ze hebben minder zin om dingen te
doen. Zien het nut er niet meer van in.
Denken: begrijpen, kennis reproduceren, combineren
van feiten, onthouden, problemen oplossen. Het
tempo van het denkproces wordt trager.
Leren: dit gaat ook trager. Hierdoor moeten ze meer
beroep op anderen doen omdat ze de nieuwe
technologie niet snel kunnen leren.



Sociale problemen: ouderen die door geldgebrek, een
ziekte of handicap beperkt zijn in hun mogelijkheden.
Hun welbevinding wordt sterk afhankelijk van
anderen. Als die er niet zijn, bestaat er een sociaal
isolement met een eenzaamheid als gevolg.
Eenzaamheid: gebrek aan affectie, aan genegenheid,
aan mensen die je waarderen, aan een arm om je
heen, aan vreugde en verdriet kunnen delen.
Vallen steeds meer mensen om hun heen weg.
(overlijden)
Alleen is maar alleen


http://www.youtube.com/watch?v=XSx4ytfsqKQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rs-HlyIoRAQ&feature=related











Ouderdomsdiabetes, suikerziekte;
Trombose, bloedpropjes in de bloedbaan;
Hypertensie, een hoge bloeddruk;
Osteoporose, botontkalking;
Atrofie van organen, verschrompeling;
Oogziektes als staar en slijtage van netvlies;
Slechthorendheid (kan leiden tot achterdocht)
Een cerebro vasculair accident (CVA) een hersenbloeding, een
herseninfarct
Obstipatie
Geheugenproblemen (korte termijn)
problemen met inprenten (opnemen)
bewaren van informatie
reproduceren van informatie (weergeven)
Deficiëntie verschijnselen (verwardheid) door slechte
voedingstoestand.



De definitie van ouderenmishandeling: Onder
mishandeling van een ouder persoon (iemand
vanaf 65 jaar) verstaan we ‘al het handelen of
nalaten van handelen van al degenen die in een
persoonlijke en/of professionele relatie met de
oudere staan, waardoor de oudere persoon
(herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische
en/of materiële schade lijdt dan wel
vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant
van de oudere sprake is van een vorm van
gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’
(Comijs e.a. 1996, pag. 18).
In Nederland onderscheiden we zes
verschijningsvormen van ouderenmishandeling,
namelijk lichamelijke mishandeling, psychische
mishandeling, verwaarlozing, financiële
uitbuiting, seksueel misbruik en de schending
van rechten.
http://www.youtube.com/watch?v=kNeCg214Fc Toestanden in verpleeghuis

Factsheet Ouderenmishandeling.
Ouderenmishandeling - MOVISIE
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch
=def&id=123575#ixzz1qy15694O
http://www.youtube.com/watch?v=M64c1hmd TWE&feature=related
Een andere kijk op leven en sterven
voor de liefhebber
http://www.bispiritualiteit.nl/tag/ouderdom/
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards