hulpverlening en laagdrempelig project voor kinderen van

advertisement
Tessa Jonckheere
auteurs
 Wat is casemanagement?
 casemanagement bij drugsgebruikers
 casemanagement bij drugsgebruikende
ouders en zwangere vrouwen
 KDO-project
 knelpunten en aanbevelingen voor de
toekomst


F. Vandensteen  psychologe

A. Traen  verslavingsarts

G. Aelvoet  psychologe

J. Van Bouchaute  diensthoofd bij het
Medisch Sociaal Opvangcentrum

het organiseren van de hulp- en
dienstverlening

bij een complexe en langdurige
problematiek

om de cliënt zo min mogelijk van
anderen afhankelijk te leren zijn

het meest toegepaste model = ‘strengthsbased model’
 nagaan sterke/zwakke punten cliënt
 uitgaan van mogelijkheden cliënt
 mogelijkheden stimuleren
 cliënt zelf doelstellingen laten bepalen

basiseigenschappen van ouderschap
zijn beperkt aanwezig
 verantwoordelijkheid
 veiligheid
 responsiviteit

ouders kampen met maatschappelijke
stigmatisering
= kinderen van drugsverslaafde ouders
functies:
 helpen op alle levensgebieden
 treden op als tolk naar de hulpverleners
 ontwikkelingsproces van de kinderen
ondersteunen








caseload
zorg op maat en de geïndividualiseerde benadering
bewaken
opvoedingsondersteuning
casemanager: gebrek aan kennis over opvoeding
en kinderzorg
extra opleiding volgen
beperkte crisisopvang
behoefte aan laagdrempelige voorzieningen voor
opname van moeder/partner en kind
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards