Read more - 030 zorg

advertisement
Verpleegkundige GGZ Niveau 4/5
Regio: Utrecht en het Groene Hart
Omschrijving
Een psychiatrische stoornis beïnvloedt het functioneren van iemand. Dit kan tot
uiting komen in lichamelijke reacties (verwaarlozing van de lichaamshygiëne,
overmatig zweten), psychische reacties (verwardheid, angst, depressiviteit) of
in onvermogen om sociaal te kunnen functioneren (conflicten, geen contacten
leggen).
Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg ondersteun je patiënten
door hen te leren omgaan met hun psychische handicap en ondanks hun
stoornis zo optimaal mogelijk te functioneren; hetzij door weer zonder
begeleiding voor zichzelf te kunnen zorgen, hetzij met behulp van blijvende
ondersteuning.
Om vast te kunnen stellen welke zorg en behandeling iemand nodig heeft,
moet je de patiënt, zijn verleden en zijn situatie goed leren kennen. Samen met
andere hulpverleners verzamel je hierover zoveel mogelijk informatie en
begeleid je de patiënt bij het bereiken van doelen. Voorbeelden zijn dat de
patiënt bepaalde gevoelens bij zichzelf gaat herkennen, agressief gedrag leert
beheersen of zelfstandig structuur aanbrengt in dagelijkse bezigheden.
Zowel tijdens als na de behandeling probeer je complicaties en verergering van
de symptomen te voorkomen. Je grijpt bijvoorbeeld tijdig in als een patiënt in
een -voor hem- bedreigende situatie terecht komt of praat met de patiënt en
zijn familie om hun relatie te verbeteren. De verzorgende taken zijn in dit
beroep erg afhankelijk van het soort instelling waar je werkt.
Je werkt samen met verschillende andere deskundigen zoals psychologen,
psychiaters, arbeidstherapeuten, maatschappelijk werkers, verzorgenden,
(ortho)pedagogen en andere verpleegkundigen. Met hen voer je regelmatig
overleg over de doelen en behandelmethoden. Daarnaast heb je te maken met
andere instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en heb je
contact met de familie en vrienden van patiënten.
Sollicitatieprocedure
Mocht bovenstaand profiel jou aanspreken stuur dan jouw reactie met cv naar:
[email protected].
Download