Opdracht 8 Psychische problemen-stoornissen 2

advertisement
Psychische stoornissen/ problemen 2
Schrijf een artikel van ongeveer 250 woorden over een stoornis/probleem wat vandaag is besproken,
of van een stoornis/probleem wat je aanspreekt. Het artikel is bedoeld voor een magazine van de
belangenvereniging van die stoornis/probleem.
Het krantenartikel dient de volgende punten te bevatten:
• Pakkende kop
• Inleiding
• Kern
• Slot
Vertel in het krantenartikel de stoornis/probleem en de kernmerken hiervan. Ook beschrijf je je
persoonlijke bevindingen in het artikel, een zogenaamde persoonlijke touch, bijvoorbeeld eigen
ervaringen. Ook beschrijf je tips voor de lezer, zoals wat kun je eraan doen? En ten slotte benoem je
ook met wie of welke organisatie je contact zou kunnen opnemen als je meer zou willen weten over de
stoornis/probleem.
Download