DSM-IV - Psychologenpraktijk Wageningen

advertisement
DSM-IV
De DSM-IV is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde
samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en
beschreven. Wanneer uw klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een
stoornis genoemd.
Het beleid van de overheid is om de kosten van de gezondheidszorg te
drukken. Om die reden vallen alle klachten die niet het etiket ‘stoornis’
krijgen vanaf 2014 niet meer in het basispakket. Als men daar hulp voor
zoekt, dient men deze zelf te betalen.
Het is financieel dus 'gunstig' wanneer uw klachten wel gediagnosticeerd
kunnen worden als een stoornis. U krijgt de hulp dan in de meeste gevallen
vergoed. Nadeel is dat een diagnose ‘stoornis’ door veel mensen als onnodig
stigmatiserend wordt ervaren. Om het etiket ’stoornis’ te voorkomen kiest
een groeiend aantal mensen ervoor om zelf de behandeling te betalen.
Download