Psychologieles 1 Periode 3, lesweek 1

advertisement
Psychologieles 8
lesweek 8
Psychische stoornissen/problemen
2.0
Vandaag…
ZIJN JULLIE AAN HET WOORD
Wat ga jullie doen?
Geef op een creatieve wijze informatie over … (volgende dia)
In groepjes van 3 tot 6 personen, de presentaties mogen
maximaal 5 min. duren en worden vandaag gegeven!
Aanknopingspunten:
• Beschrijf de stoornis/ het probleem.
• Wat zijn de kenmerken?
• Wat zijn de feiten?
• Wat kun jij als lifestylecoach eraan doen?
• Welke instanties kunnen je helpen?
• ‘Interessante feitjes’
Te kiezen onderwerpen…
• Burn-out
• Verslaving
– Alcohol
– Of andere verslaving
• Eetstoornissen
– Anorexia Nervosa
– Boulimia Nervosa
– Obesitas
Ander onderwerp in overleg
Huiswerk
Schrijf een artikel van ongeveer 250 woorden over een stoornis/probleem
wat vandaag is besproken, of van een stoornis/probleem wat je aanspreekt.
Het artikel is bedoeld voor een magazine van de belangenvereniging van die
stoornis/probleem.
Het krantenartikel dient de volgende punten te bevatten:
• Pakkende kop
• Inleiding
• Kern
• Slot
Vertel in het krantenartikel de stoornis/probleem en de kernmerken hiervan.
Ook beschrijf je je persoonlijke bevindingen in het artikel, een zogenaamde
persoonlijke touch, bijvoorbeeld eigen ervaringen. Ook beschrijf je tips voor
de lezer, zoals wat kun je eraan doen? En ten slotte benoem je ook met wie of
welke organisatie je contact zou kunnen opnemen als je meer zou willen
weten over de stoornis/probleem.
Download