Ja Nee Ja Nee Nee en/of Ja Nee en/of Ja Risico: zijn er

advertisement
Risico: zijn er aanwijzingen die duiden op gevaar voor
ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suicide,
(huislijk) geweld, kindermishandeling, automutilatie?
Ja
Verwijsmodel kinderen en jongeren (4-21 jaar)
Gespecialiseerde
GGZ
(GGGZ)
Van Steenhoven, praktijk voor jeugdhulpverlening
Voor: Psychosociale hulpverlening en
Generalistische Basis GGZ
Nee
Complexiteit: is er sprake van ingewikkelde complexiteit of
problemen op As 2, 3 of 4 die om multidisciplinaire
behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt?
Locatie Rijen en locatie Breda:
0161 232813
www.vansteenhoven.net
Ja
Nee
Huisartsenzorg
POH-GGZ
Vermoeden van DSM-IV stoornis: is er een vermoeden
van een DSM-IV benoemde stoornis?
Nee
en/of
Ja
Duur en ernst van de symptomen: beantwoorden de
duur en ernst van de symptomen aan de richtlijnen voor
het stellen van een stoornis?
Ja
Generalistische Basis GGZ (onderzoek en behandeling)
Depressiviteit
Overmatig piekeren (kinderleeftijd)
Angststoornis
Hechtingstoornis
Dwangstoornis&tics
Eetstoornis
AD(H)D
PDD-nos/autisme
Enuresis/Encopresis
Gedragstoornis
PTSS/Trauma
Enkel vergoeding bij verwijzing van (huis)arts. In
verwijsbrief staan NAW gegevens patiënt en huisarts (ook
AGB-code) en (het vermoeden van) de psychische
stoornis. Hoeft niet met DSM-IV code, maar mag wel.
De psycholoog maakt een inschatting van de ernstzwaarte
voor de zorgprestatie (kort, middel, intensief of chronisch).
Dit hoeft een (huis)arts dus niet te doen.
Nee
en/of
Psychosociale hulpverlening (onderzoek en behandeling)
Internaliserende problemen
Somberheid
Spanning (hoofdpijn, buikpijn etc)
Piekeren
Weinig zelfvertrouwen
Fobie
Faalangst (sociaal, school, sport)
Veel huilen
Echtscheiding
Stil, teruggetrokken
Rouwverwerking
Externaliserende problemen
Boosheid
Impulsbeheersing
Sociale vaardigheden
Weinig vrienden
Moeite met nieuwe contacten
Pesten/gepest worden Moeite met gevoelens uiten
Levensfase problemen
Zindelijkheid
Koppigheid
Schoolmotivatie
Spijbelgedrag
Zelfstandigheid
Slaapproblemen
Eetproblemen
Start middelbaar onderwijs
Ongehoorzaamheid
Seksualiteit
Leerproblemen
Concentratie
IQ, capaciteiten
Dyslexie
Dyscalculie
Automatiseren
Geheugen
Planningsvaardigheden
Kan door huisarts/POH GGZ behandeld worden, maar ook door ons. Er is
geen verwijzing van (huis)arts nodig. Vergoeding vanuit aanvullende
verzekering.
Download