Verwijshulp

advertisement
Verwijshulp
Als u een patiënt met psychische klachten wilt verwijzen, kan deze verwijshulp u helpen
om te bepalen welke zorg er nodig is.
Is er sprake van een hoog risico of hoge
complexiteit?
(Bijv. risico op mishandeling, verwaarlozing,
automutilatie of suïcide, meerdere problemen
binnen één gezin, meerdere diagnoses bij één
kind)
Ja
Specialistische
GGZ
Nee
Is er sprake van chronische of ernstige
problematiek is, maar zijn er beschermende
factoren en is het risico matig?
Ja
Nee
Is er sprake van matige ernst van de
problematiek en voldoen de klachten wel aan
de duur voor de DSM benoemde stoornis?
Ja
Nee
Reageren de klachten niet op eerdere
interventies?
Nee
Klachten van lichte aard zonder risico vallen
onder de huisartsenzorg/POH GGZ.
Ja
Generalistische
basis GGZ
Download