Soms ben je uitgepraat : het atelier en de

advertisement
Boek

Soms ben je uitgepraat : het atelier en de
geestelijke gezondheidszorg


Truus Wertheim-Cahen(redacteur)
Theo Festen (redacteur)

Uitgegeven door Garant in 2013

Creatieve therapie verbindt kunstbeoefening en therapie. De auteurs geloven dat
iedereen gevoelens, verlangens en frustraties op creatieve wijze kan vormgeven. Het
activeren van dit vermogen vergroot volgens hen het welzijn en geeft een gevoel van
zelfstandigheid. Essays van o.m. kunstenaars, beeldende therapeuten, filosofen en
psychiaters. (samenvatting)
Garant-Uitgevers nodigen u van harte uit op de middagconferentie van:
Truus Wertheim-Cahen, Theo Festen
& Joannes Késenne:
Soms ben je uitgepraat
Het atelier en de geestelijke gezondheidszorg
Dinsdag, 23 april 2013, 14.30 uur – 16.30 uur
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
vlak bij Centraal Station en Parking Centraal
(routebeschrijving)
Kunst werkt helend en bevrijdend, zeker ook voor mensen die gebruik maken van de geestelijke
gezondheidszorg.
Tijdens deze conferentie richten de sprekers de schijnwerpers op het gebied waar kunst en therapie
samenvallen, op de periferie van beeldende en creatieve therapie. Ze vertellen elk vanuit hun eigen
perspectief wat de combinatie therapie en kunst kan betekenen voor de patiënten en de kunstenaars.
Met vele voorbeelden en illustraties onderstrepen ze het belang van kunst en creativiteit in de
geestelijke gezondheidszorg en tonen ze aan hoe creativiteit patiënten met psychische problemen
optimaal kan helpen.
Truus Wertheim-Cahen, beeldend therapeut, doceerde aan verscheidene opleidingen in binnen- en
buitenland. Zij werkt al meer dan dertig jaar met slachtoffers van oorlogsgeweld.
Theo Festen, psycholoog-psychotherapeut en dichter-vertaler, was algemeen secretaris van de koepel
van de RIAGG – Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Ze zijn
redacteur van het boek Soms ben je uitgepraat. Het atelier en de geestelijke gezondheidszorg.
Joannes Késenne, filosoof en doctor in de psychologie, doceert kunsttheorie, -psychologie en -
actualiteit aan de Provinciale Hogeschool Limburg in Hasselt, waar hij ook betrokken is bij
de opleiding Creatieve Therapie. Hij runt ARTISIT, een project out-siderkunst voor
schizofrenen in Genk. Hij is coauteur van het genoemde boek.
Deelneming is kosteloos, aanmelding is noodzakelijk
Wilt u aanwezig zijn, klik dan hier
of telefoneer naar Garant-Uitgevers: +32 (0)32312900
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards