Creatieve therapiegroep voor vrouwen

advertisement
Creatieve therapiegroep voor
vrouwen
Bij de creatieve therapie wordt gewerkt met materialen als klei, krijt,
verf etc. Met behulp van materialen kunt u gedachtes en gevoelens
vormgegeven. Ook kan al doende onderzocht worden wat uw manier
van aanpak is, en of u hierin verandering wilt aanbrengen.
Inhoud en werkwijze
De creatieve therapie vindt plaats in groepjes van maximaal 4
patiënten. Het zijn open groepjes. Dat wil zeggen dat ieder in haar
eigen tempo werkt aan haar eigen doelen en dat ieder individueel
haar eigen proces volgt. We beginnen iedere bijeenkomst met een
gezamenlijke voorbespreking en eindigen met een nabespreking.
Voor wie?
Voor vrouwen die niet geleerd hebben te praten over hun problemen,
en voor vrouwen die moeite hebben om met hun emoties in contact
te komen.
Doel
Door deze therapie kunnen vrouwen:



zaken uit het verleden een plek geven;
onverwerkte rouw uitwerken;
verandering aanbrengen in hun manier van doen door
bijvoorbeeld te leren hun perfectionisme los te laten.
Praktische informatie
Kennismakingsgesprek
Voor u een afspraak maakt voor een eerste gesprek, neemt de
therapeut telefonisch contact met u op. In dat telefoongesprek wordt
met u overlegd of u baat kan hebben bij deze groepstherapie.
Bijeenkomsten
De groep heeft maximaal 4 deelnemers en komt wekelijks bijeen. De
bijeenkomsten duren anderhalf uur.
Kosten
Er zijn geen kosten aan dit aanbod verbonden.
Waar en wanneer
De groep wordt gehouden in gebouw Velserpoort te Haarlem op
maandagochtend. Er is keuze uit twee tijden: van 9.00 tot 10.30 of
van 11.00 uur tot 12.30.
Aanmelding en informatie
Voor deelname aan deze therapie is een verwijzing nodig door uw
huisarts of uw huidige hulpverlener. Bij verwijzing van buiten De
Geestgronden, volgt meestal eerst een intakegesprek waarin met u
bekeken wordt of deelname aan deze groep voor u op zijn plaats is,
of dat mogelijk een ander aanbod beter zou zijn. Aanmelding bij het
secretariaat gebouw Velserpoort, telefoon (023) 543 7000.
Gebouw Velserpoort
Vondelweg 997
2026 BW Haarlem
023-5437000
Download