Algemene voorwaarden: • Tarieven. Het tarief voor de therapie

advertisement
Algemene voorwaarden:

Tarieven. Het tarief voor de therapie bedraagt € 60.

Afmelden. Wanneer u zich wilt afmelden voor een therapie dan dient u dit 24 uur
voor de afgesproken tijd te doen per telefoon (06-43467113). Wanneer u na die
tijd afmeldt dan wordt het behandeltarief in rekening gebracht.

Betaling. De betaling dient contant of via een oveboeking te gebeuren. U
ontvangt dan van mij een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar als
declaratie voor de therapie. Raadpleeg voor vergoeding de voorwaarden van uw
zorgverzekeraar.

Vergoeding via zorgverzekering. Zie bijlage.

Verloop van de therapie. Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt er een
intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorgers van de client. Daarin worden
ook de algemene voorwaarden besproken. Deze worden getekend door ouders
en de behandelaar. Vervolgens zijn er een 2-tal sessies om de client te
observeren en een behandelplan op te stellen. Dit behandelplan wordt besproken
en ondertekend door de ouder(s)/verzorgers. Er wordt aan de hand van de
hulpvraag een kortdurend of langdurend traject ingezet. Het verloop van de
therapie is in veel gevallen te markeren in fasen, met een start en kennismaking,
het werken aan de problematiek en de afronding. Het verloop binnen deze fasen
is voornamelijk afhankelijk van de hulpvraag.
Andere factoren, zoals veranderingen in de dagelijkse leefomgeving (school,
wonen) kunnen ook op het proces van invloed zijn. In de afronding worden de
ouder(s)/verzorger(s) weer uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Daarmee
wordt de therapie afgerond en een evaluatieverslag geschreven met een advies.
In het belang van de behandeling is het belangrijk om de muziektherapeut steeds
op de hoogte te stellen van het functioneren van de cliënt en over eventuele
wijzigingen m.b.t. andere therapieën en/of medicatie.
Indien van toepassing heeft de muziektherapeut gedurende de behandeling
contact met de ouders/verzorgers en behandelaars. Dit kan wekelijks zijn ná
afloop van de therapiesessie, maar kan ook maandelijks.
Datum:
Handtekening ouder(s)/verzorgers:
Handtekening therapeut:
Download