Hyperventilatie Behandelend fysiotherapeut: Karien van Bommel

advertisement
Hyperventilatie
Behandelend fysiotherapeut: Karien van Bommel
Hyperventilatie betekent eigenlijk teveel ademen, maar er spelen ook andere factoren
mee. Er is een spanningsmoment uit het heden of verleden, dat aanleiding kan zijn tot
een veranderde ademhaling (sneller, dieper, oppervlakkiger of onregelmatiger). Dit kan
weer klachten geven. Deze klachten kunnen de spanning weer verergeren, waardoor het
probleem in stand blijft. Soms kan in deze vicieuze cirkel angst een rol gaan spelen, dan
wordt er ook gesproken over angst- of paniekaanvallen.
Wij kunnen u helpen met een therapie. De therapie bestaat uit een aantal onderdelen:




samen zoeken naar eventuele oorzaken van de klachten
uitleg over het ontstaan van de klachten
ontspanningsoefeningen om het verschil te leren voelen tussen spanning en
ontspanning in uw lichaam; dit geeft meer controle over de klachten
adembewustwording; met als doel te leren ervaren hoe de ademhaling verandert
en zich aanpast aan de omstandigheden
De therapie heeft tot doel het zelfvertrouwen te laten toenemen. Dit kan de klachten
doen verminderen en mogelijk doen verdwijnen
Download