psychomotorisch therapeut

advertisement
Een 500-tal medewerkers staan elke dag in voor goede zorg voor
mensen met psychische kwetsbaarheden. Bijzondere aandacht gaat
hierbij naar zorgvernieuwing en de vermaatschappelijking van zorg. In de
Gentse regio werken we hiertoe nauw samen met heel wat andere voorzieningen
en diensten. Word jij onze nieuwe medewerker die dit mee realiseert?
Om het team van Meander, behandelafdeling voor personen met verstandelijke beperking en psychische
problemen in het Psychiatrisch Centrum Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle te versterken, zoeken wij een
enthousiaste (m/v):
PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT
Jouw profiel:
Jouw functie:
Voor deze functie zoeken wij een nieuwe collega:
• die beschikt over een diploma bachelor of master in
de
kinesitherapie
of
lichamelijke
opvoeding,
in
combinatie
met
een
opleiding psychomotorisch therapeut of relevante paramedische opleiding •
die beschikt
over goede communicatieve vaardigheden • die flexibel
is en zelfstandig kan werken • die bereid is zich bij te
scholen • die zich thuis voelt in een waardegerichte organisatie met christelijke identiteit.
Je staat in voor een behandelingsgericht individueel en
groepstherapeutisch aanbod bij de doelgroep jongeren
en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
met een psychiatrische problematiek. Je werkt mee aan
een programma bij voorkeur bestaande uit psychomotorische therapie, bewegingstherapie, lichaamsgerichte
therapie, relaxatieen danstherapie.
Specifiek worden volgende vaardigheden van je verwacht: individuele observaties kunnen rapporteren vanuit therapie • voldoende theoretische achtergrond voor
een adequate interpretatie van gedrag van patiënten •
flexibel kunnen inspelen op wat zich voordoet tijdens
therapie • binnen een groepstherapeutisch aanbod aandacht hebben voor individuele doelstellingen • kennis
hebben over conflicthantering in een groep • bijdragen
tot de behandeling van de patiënt vanuit jouw expertise.
Ons aanbod:
Een deeltijds (0,5 FTE) contract van bepaalde duur
(1 september tot december ‘17) • Je werkt de namiddagen • Je ontvangt een vergoeding aan het wettelijke ziekenhuisbarema met overname van relevante anciënniteit en bijkomende voordelen zoals een
gratis hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding
en vormingsmogelijkheden • Er wordt rekening gehouden met de “work-life” balans en persoonlijke groei.
Hoe solliciteren?
• Voor meer informatie: contacteer Els Blomme, zorgmanager, op het nummer 09 210 68 09.
• Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met cv ten laatste 31 juli ‘17 aan
[email protected].
• Zie ook: www.pccaritas.be
www.pccaritas.be
PC Caritas is lid van de netwerkorganisatie
en partner van
Download