Muziektherapie - Stichting Elisabeth

advertisement
Wilt u meer informatie?
Wilt u zich aanmelden voor de muziektherapie of wilt u eerst meer
informatie? Neem dan contact op met het clientenservicebureau.
Telefoon: 076 – 52 76 100
E-mail: clië[email protected].
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met orthoagogische
muziektherapeut Petra van Oers.
Telefoon: 076 – 53 18 700
E-mail: [email protected]
| Mu z iekth erapie
De kracht van muziek
| Mu z iekth erapie
De kracht van muziek
Vrijwel iedereen kan genieten van muziek. Muziek stimuleert,
troost of biedt ontspanning. U heeft dat ongetwijfeld ook
gemerkt, als u intensief of juist terloops luistert naar muziek. Het
is dan ook niet voor niets dat muziek heel goed werkt als therapie
voor mensen met een beperking. Stichting Elisabeth biedt u graag
de mogelijkheid om deel te nemen aan muziektherapie.
In de orthoagogische muziektherapie wordt muziek doelgericht
ingezet om psychische beperkingen of lichamelijke klachten te
verzachten, te verminderen of op te heffen. De therapie bij
Stichting Elisabeth is specifiek gericht op ouderen met zogeheten
psychogeriatische of gerontopsychiatrische klachten. Ook kan de
therapie een positief effect hebben bij revalidatie en bij
rouwverwerking.
Wat doet de muziektherapie?
Muziek is een belangrijke kracht. Muziek kun je beleven en voelen,
zelfs als je slechthorend of doof bent. Muziek heeft invloed op
emoties en gedrag en kan afgestemd worden op uw gevoel en de
fysieke gesteldheid. Zonder bewust met de therapie bezig te zijn
zult u merken dat u op een aangename manier aan uw persoonlijke
doelen kunt werken.
Uw persoonlijke doelen
Met muziek kunt u samen met anderen en met de therapeut aan
diverse doelen werken, zoals:
• stimuleren van communicatie en sociale interactie
• ontspanning of juist activering
• vergroten van uw belevingswereld
• u verdiepen in de muziek
• meer structuur beleven, gedragsproblemen verminderen
• stimuleren van lichaamsbesef en motoriek
• meer veiligheid en zelfvertrouwen voelen
Twee therapievormen
Bij de orthoagogische muziektherapie zijn er twee werkvormen.
Ten eerste de expressieve therapie, waarbij actieve muziekbeoefening centraal staat. De muziek wordt gebruikt als
interactiemiddel tussen u en de therapeut of tussen u en de
andere deelnemers. U kunt zelf muziekinstrumenten bespelen en
er wordt gezongen. De tweede werkvorm is de receptieve therapie.
Hierbij gaat het om passieve muziekbeleving. De therapeut maakt
bijvoorbeeld zelf muziek, of u en de therapeut zoeken samen
muziek uit. In deze vorm gaat het vooral om emoties, stemmingen,
concentratie en luistervaardigheden.
Download