Therapie voor volwassenen met een beperking Ondersteunende

advertisement
Wie zijn wij ?
Contact
Ingrid Latour (°1968) is
psycholoog en heeft aanvullend
een langdurige opleiding tot
contextueel therapeut gevolgd.
Ze werkt deeltijds als
begeleidster bij Oikonde en
deeltijds als zelfstandig
psycholoog. Ze heeft jarenlang
ervaring binnen het
zorglandschap van personen met
een beperking en is zelf ouder
van een zoon met een beperking.
De sessies gaan door in een
praktijkruimte in Oikonde,
Colomastraat 38,
2800 Mechelen.
Voor een gesprek/sessie maak je
telefonisch een afspraak, of je
stuurt een e-mail met je naam en
telefoonnummer, zodat we je
kunnen terugbellen om een
afspraak te maken.
We helpen je graag verder!
Cindy Verstrepen (°1982) is
maatschappelijk werker en heeft
reeds jarenlang ervaring in het
begeleiden van personen met
een beperking. Ze volgde een
langdurige opleiding tot
contextueel therapeut en werkte
een tijdje als therapeut in haar
eigen praktijk. Ze werkt als
begeleidster bij Oikonde.
[email protected]
0499/514991
[email protected]
0499/514987
Therapie voor
volwassenen met
een beperking
Ondersteunende
gesprekken voor het
netwerk
Therapie voor volwassenen
met een beperking
Ieder mens komt lastige
momenten tegen in het leven.
Soms krijg je deze moeilijk
verwerkt. Je voelt je uitgeput,
boos, gekwetst… Je loopt vast in
een wirwar van gevoelens en
gedachten. Je weet niet meer
wie je bent en voelt je onzeker.
Je ondervindt moeilijkheden in
de omgang met anderen.
Therapie laat je stilstaan bij wat
misloopt. Je leert je gedachten
en gevoelens een plek te geven.
Je leert anders om te gaan met
de moeilijkheden die het leven
met zich meebrengt. Daardoor
voel je je beter en sta je sterker
in het leven.
Ondersteunende gesprekken
voor het netwerk van de
persoon met een beperking
Heeft iemand in jouw nabije
omgeving een beperking?
Vind je het niet altijd gemakkelijk
om met die beperking om te gaan
of om te zien hoe moeilijk dit
soms is voor de persoon met de
beperking zelf ?
Door enkele ondersteunende
gesprekken krijg je een beter
zicht op de beperking en hoe er
mee om te gaan. Je leert een
goede balans te vinden tussen
afstand en nabijheid, je slaagt
erin om iemand optimaal te
ondersteunen met behoud van
maximale zelfstandigheid…
Je komt tot een beter contact!
Voor wie?
Voor wie?
Volwassenen met een
beperking: licht mentaal, nietaangeboren hersenletsel (NAH),
visueel, autisme…
Personen die in nauwe
verbinding leven met een
persoon met een beperking:
Ouders, zussen/broers,
begeleiders, vrienden, familie…
Tarieven
Therapie voor volwassenen met
een beperking
- Intakegesprek: € 60
Tijdens het intakegesprek
bespreken we je hulpvraag .
- Pakket van 3 individuele sessies
en een evaluatiegesprek: € 200
Tijdens dit evaluatiegesprek staan
we stil bij de vooruitgang en hoe
we verder gaan.
Een pakket kan herhaald worden
zo vaak als nodig.
Indien gewenst kan per sessie
betaald worden: € 50
Ondersteunende gesprekken voor
het netwerk
Individueel: € 50
Meerdere personen: € 60
Ook pakketten mogelijk aan
dezelfde tarieven als hierboven.
Soms is beperkte terugbetaling
mogelijk naargelang het ziekenfonds.
Heb jij een Persoonsvolgend Budget?
Dan kan je dit ook gebruiken om de
therapie te betalen.
Download