Lijn5-UTR-Flyer-Gezins

advertisement
Gezins-Creatieve
Therapie
Samen werken aan verandering
Gezins-Creatieve Therapie is een kortdurende effectieve therapievorm, waarbij ouders en
kinderen samen aan het werk gaan om hun doelen te bereiken. Ouders bekijken met de
therapeut welke doelen voor henzelf belangrijk zijn en welke doelen zij het beste vinden
voor hun kind(eren). En de kinderen denken natuurlijk ook mee!
Creatieve opdrachten
Hoe kan het in het 'echt' gaan?
De therapeut bedenkt creatieve opdrachten die passen bij
de doelen van het gezin. Elke bijeenkomst oefent het
gezin door te werken aan de creatieve opdrachten.
Ouders vertellen bijvoorbeeld aan de therapeut dat zij
graag - zonder veel ruzie - meer met de kinderen samen
willen doen, want nu doet ieder alles alleen. Maar hoe
pak je dit aan? De therapeut verzint een creatieve opdracht waarin het gezin het samenwerken gaat oefenen.
Tijdens het samenwerken leert u als ouder wat wél werkt
binnen uw gezin en wat u nodig heeft om uw gezin goed
te laten draaien. U kunt bijvoorbeeld leren op welke manier u de aandacht wilt verdelen tussen uw kind(eren) of
u leert zeggen wat wel en niet mag en wat u kunt vragen
van uw kind(eren) gezien hun leeftijd en mogelijkheden/
beperking. En uw kind leert weer van u en oefent met zijn
of haar doel. Bijvoorbeeld: uw kind leert trots zijn op
eigen werk, leert zich beter te concentreren, leert een
compliment te geven aan een ander of begrijpt meer hoe
hij zich voelt.
De therapeut werkt vaak samen met een gezinsbehandelaar, zodat u het geleerde in het dagelijks leven leert
toepassen.
Hoe lang en door wie?
De therapie bestaat meestal uit tien bijeenkomsten van
maximaal anderhalf uur. De therapie is om de week, zodat u in de tussenliggende week thuis kunt oefenen met
het geleerde. Naast de gezinsbehandelaar werkt u samen
met een speciaal opgeleide therapeut van Lijn5, Marloes
Wentink of Madelon Smits.
Een oefening in samenwerken: Maak een collage
De therapeut heeft samen met de ouders deze opdracht
voorbereid. Hierna gaan zij met de kinderen aan het
werk. Iedereen krijgt een taak. De één zoekt plaatjes, de
ander knipt ze uit en samen wordt er geplakt. Alle taken
tezamen maken één werkstuk. Ouders leren de taken te
verdelen en hun kinderen hierbij te helpen. Door samen
te werken aan een werkstuk is iedereen aan het oefenen
in het samenwerken en de kinderen leren hun taak af te
maken.
Na de oefening wordt met de ouders besproken wat wél
werkt in het gezin, zodat zij dit in de volgende sessie
weer kunnen oefenen met een nieuwe opdracht. In dit
gezin is het verdelen van het vele werk in taken een goed
idee. Ieder doet een taak die hij of zij aankan en de
ouders helpen hierbij.
Ouders weten na het oefenen in de therapie steeds beter
wie goed is in welke taak en leren dit thuis te gebruiken,
met als resultaat meer plezier en minder ruzie thuis.
Meer informatie?
Heeft u vragen over Gezins-Creatieve Therapie of over de aanmelding? Neem dan
gerust contact op met de Toegang van Lijn5. Of kijk op onze website: www.ln5.nl
T 088-513 19 19
E [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards