Lactaat-acidose komt voor bij patiënten die een antiretrovirale

advertisement
Lactaat-acidose komt voor bij patiënten die een antiretrovirale therapie volgen tegen AIDS. Het is nog
niet vastgesteld dat deze alleen afkomstig is van de therapie. Om dit aan te tonen kan C. elegans
gebruikt worden als modelorganisme. Hierdoor kunnen de variabelen die samenhangen met de
patiënten worden uitgesloten. Na toevoeging van de medicijnen kan een verschuiving van de
lactaat/pyruvaat ratio waargenomen worden. Om de lactaat- en pyruvaatconcentraties te bepalen is een
protocol geschreven. Dit protocol is wel functionerend, maar nog niet volledig geoptimaliseerd. Het
quenchen van de nematodencultuur en de lactaat- en pyruvaatconcentratiebepalingen moeten nog
geperfectioneerd worden.
Download