kortverblijf in de geestelijke gezondheidszorg

advertisement
KORTVERBLIJF
IN DE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
Een zorgproject binnen het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas
• Beschut Wonen Reymeers
• Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Nieuwemeers
Regio Dendermonde:
• Initiatief Beschut Wonen Pro Mente
• Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde
• Woonzorgcentrum Mariatroon
Regio Sint-Niklaas:
• Initiatief Beschut Wonen Pro Mente
• Beschut Wonen Waasland
• Psychiatrisch Verzorgingstehuis Hooghuis
Regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas
Regio Aalst:
Kortverblijf in de Geestelijke
Gezondheidszorg
EEN SAMENWERKING VAN:
Gesubsidieerd door het Vlaams
Agentschap Zorg & Gezondheid
in het kader van het experiment
“Proeftuin woonzorg”
DOELSTELLING
Dit initiatief wil bijdragen aan de sociale
inclusie van volwassen cliënten met langdurige
zorgnoden in de geestelijke gezondheidszorg.
Door middel van kortverblijf (max. 3 maanden)
bieden we ondersteuning aan cliënten, familie
en mantelzorgers.
Dit kortverblijf kan een antwoord bieden op
noden van mantelzorgers die tijdelijk de zorg
voor hun familielid niet kunnen opnemen.
Dit om redenen zoals bv. vakantie, hospitalisatie
of gewoon wegens nood aan een adempauze.
Ook de cliënt zelf kan in zijn ziektegeschiedenis
episodes meemaken waarin hij tijdelijk nood
heeft aan een veilige woonomgeving met zorg
op maat zonder dat er een intensieve medischpsychiatrische behandeling noodzakelijk is.
ZORGAANBOD
Residentieel Kortverblijf
Een verblijf van maximum 3 maanden per jaar
(verschillende verblijfsperiodes per jaar mogelijk)
in een Initiatief Beschut Wonen (IBW), een
Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) of één Woonzorgcentrum (WZC).
Het type van voorziening (IBW, PVT, WZC) hangt af
van de zorg- en begeleidingsnoden van de cliënt.
De prijs varieert naargelang de voorziening.
DOELGROEP
Dit initiatief richt zich tot volwassen cliënten met
nood aan langdurige zorg binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg:
• die beschikken over eigen huisvesting en
woonachtig zijn binnen het werkingsgebied
van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas
• en waarbij er geen nood is aan een intensieve
psychiatrische behandeling in een ziekenhuis.
INFO EN AANMELDEN
De kandidaat-cliënt, mantelzorger of
betrokken hulpverlener kan verdere info
bekomen en aanmelden via het centraal
telefoonnummer 0478/880204.
(bereikbaar tussen 9u en 16u)
Na een eerste screening wordt u doorverwezen
voor de verdere intake-procedure en opstart.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards