Pluriforme samenleving

advertisement
Pluriforme samenleving
H.4. Dilemma par. 3
Zijn verschillen een probleem
• Pushfactoren zijn
factoren om je land te
verlaten.
• Pullfactoren zijn de
reden om naar een land
te komen
Arbeidsmigranten kun je
onderscheiden in groepen
•
•
Mensen uit nieuwe, minder
welvarende lidstaten van de EU,
zoals oostblok landen. Ze doen vaak
werk dat veel Nederlanders niet
willen doen. Bedrijven hebben ze
graag in dienst omdat ze willen
werken voor lage lonen.
Hoogopgeleide mensen uit landen
als Duitsland, e VS, Japan, China,
Zuid-Korea en India, die veel kennis
meebrengen waar in Nederland
grote behoefte aan is, bijvoorbeeld
in de ICT en de techniek. Deze
Kennismigranten werken vaak bij
grote multinationale bedrijven.
• Werkzoekenden uit arme
gebieden buiten de EU.
‘Fort Europa’ houdt de
grenzen voor hen dicht.
• Etnische onderklasse
Bepaalde groep met
sociaal-culturele identiteit
van generatie op
generatie laag op
maatschappelijke ladder
• Minderheidsvorming
Bevolkingsgroep allerlei
sociaaleconomische
achterstanden en wijkt op
sociaal-cultureel gebied
sterk af van dominante
cultuur
• Positietoewijzing
Mate waarin samenleving
migranten kansen geeft
om te integreren
• wij/zij denken
• Stereotiep overdreven
beeld van een groep
• Vooroordelen niet
gebaseerd op feiten
• Discriminatie
• (on)bewust ongelijk
behandelen
• Art. 1 grondwet
• Positieverwerving
Lukt het of migranten plek
in samenleving te veroveren
• Etnisering
Migranten sluiten zich op in
eigen kring
• oplossing
• Rechtse politici
• Traditionele cultuur
nieuwkomers staan
positieverwerving
• Linkse politici
• Sociaal-economische
problemen zoals
achterstelling of
discriminatie bij
solliciteren
Download